středa 29. února 2012

rotunda sv.Kříže

rotunda sv.Kříže

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/479

Románská rotunda sv.Kříže je jednou ze tří rotund, které se v Praze do dnešní doby dochovaly. Stojí uschovaná hezky v koutku na Starém Městě na rohu ulic Karolíny Světlé a Konviktské.
rotunda sv.Kříže
Datum vzniku rotundy není přesně znám, ale pravděpodobně spadá do konce 11.století. I proto nelze říci, zda je nejstarší rotundou v Praze, jak se o ni někde píše. Byla postavena na důležité cestě spojující Vyšehrad a Hradčany. Název rotundy vychází z jejího umístění do středu unikátního urbanistického kříže Staré Prahy. Základní osu kříže tvoří spojnice poloh chrámu sv.Víta s rotundou sv.Longina na Novém Městě. Kolmicí na tuto osu je spojnice poloh kostel sv.Klimenta na Starém Městě s kostelem sv.Filipa a Jakuba na Arbesově náměstí. Rotunda sv.Kříže leží v průsečíku těchto os a proto dostala příznačný název sv. Kříže.
rotunda sv.Kříže
První písemná zmínka o rotundě sv.Kříže je z roku 1365. Tvoří ji okrouhlá loď s půlkruhovou apsidou zdobenou obloučkovým vlysem. Pro zlepšení akustiky vnitřního prostoru rotundy byly ještě do zdi zazděny keramické nádoby hrdlem natočené dovnitř.

Žádné komentáře:

Okomentovat