neděle 29. dubna 2012

hrad Michalovice


hrad Michalovice

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/571

Gotický hrad Michalovice stojí na strmém trojúhelníkovém ostrohu nad údolím řeky Jizery.
hrad Michalovice
Byl založen v polovině 13.století jednou z větví rodu Markvarticů. Prvním známým majitelem byl Jan z Michalovic z předního šlechtického rodu Michalovců. Jan se rád účastnil rytířských turnajů a byl oblíbencem tehdejší krále Václava II. Hrad měli Michalovci v držení až do roku 1468, kdy v bitvě u Turnova padl poslední mužský člen rodu Jindřich a rod vymřel po meči.
hrad Michalovice
Poté hrad díky sňatku získali Tovačovští z Cimburka, kteří ale na hradě nesídlili a nechali ho chátrat. V roce 1513 se o něm píše jako o pustém.

Praha – projížďky historickými vozy


Praha – projížďky historickými vozy

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/570

Praha je velice oblíbenou destinací pro návštěvníky z celého světa. Pobyt v našem hlavním městě si lze navíc zpestřit řadou nabízených atraktivních služeb. Pokud chce někdo vidět Prahu i trošku jinak, než z chodníku ulice, může zkusit okružní plavbu parníkem (více na  http://www.fototuristika.cz/tips/detail/498 ) nebo třeba svezení kočárem s koňským dvouspřežím.
Praha – projížďky historickými vozy
 Je tu však i další možnost a to prohlídka ze sedadla historického vozidla.
Praha – projížďky historickými vozy
Jedná se o vozidla české značky Praga z let 1928-1935, které byly ve své době luxusními vozy.  
Praha – projížďky historickými vozy
I nyní vypadají jako by vyjely právě z továrny. Mají zářivou červenou barvu s chromovými doplňky a znakem na přední kapotě.

Zobrazit celý článek:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/570

Více tipů na výlet:
http://www.fototuristika.cz/searcher/filter?tips=1&view=1&order=1&x=64&y=14/

Staroměstská mostecká věž


Staroměstská mostecká věž

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/569

Staroměstská mostecká věž pocházející z doby vlády Karla IV. patřila k nejkrásnějším gotickým věžím té doby v Evropě. Stavitelem věže i její sochařské výzdoby byl významný český architekt Petr Parléř, který se již podílel na stavbě Karlova mostu i Svatovítského chrámu na Pražském hradě.
Staroměstská mostecká věž
Staroměstská mostecká věž stojí na prvním pilíři Karlova mostu. Sloužila jako součást Staroměstského opevnění, ale měla i reprezentační význam, o čemž svědčí její výzdoba. Ze strany od Pražského hradu byla původní výzdoba dosti poničena švédskými vojsky při dobývání Starého města v roce 1648. Tuto událost připomíná zlacená pamětní deska umístěná na zdi věže od Jana Křtitele Spinettiho.
Staroměstská mostecká věž
Bohatší výzdoba je ze strany od Křížovnického náměstí. Nad průjezdem jsou seřazeny vedle sebe znaky zemí říše Karla IV. i s původním městským znakem Starého Města pražského.

Zobrazit celý článek:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/569

Více tipů na výlet:
http://www.fototuristika.cz/searcher/filter?tips=1&view=1&order=1&x=64&y=14/

úterý 24. dubna 2012

tvrz Jiljov


tvrz Jiljov

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/527

Tvrz, hrad, skalní vyhlídka, to všechno jsou přívlastky pro pozůstatky stavby na malém vršku pískovcového bloku, ležícího u Holanských sádek.
tvrz Jiljov
První zmínky o pískovcové tvrzi Jiljov se objevují od roku 1377, v souvislosti se jmény některých zemanů z okolí Holan. Uváděn je mimoňský kněz Mikoláš de Gilow, Hrdloň z Jiljova nebo Hynek z Dolan, později přezdívaný Hynek z Jiljova.
tvrz Jiljov
 Pro tvrz Jiljov jsou asi nejdůležitější postavy Hanuše z Jiljova, zmiňovaného v roce 1429 a posléze  Jana Holana, kteří dali jméno zde ležícím Holanům. Jejich vliv sahal až do Kostelce u Tupadel a do Sluh. Tito šlechticové měli i svůj vlastní erb s býčí hlavou. Tvrz pak ještě vlastnili Berkové z Dubé, kteří zde měli svého úředníka. V roce 1550 se uvádí již jako pustá.

hrad Týřov


hrad Týřov

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/525

Hrad Týřov, nazývaný též Angerbach, nechal postavit král Václav I. v první polovině 13.století po vzoru francouzských kastelů. Svoji členitou siluetou s devíti věžemi vynikal nad ostatními hrady nejen u nás, ale i ve střední Evropě.
hrad Týřov jak kdysi vypadal  hrad Týřov jak kdysi vypadal
hrad Týřov jak kdysi vypadal
Jeho nedobytnost zvyšovala poloha na vysokém ostrohu nad Úpořským potokem a řekou Berounkou. V údolí byl navíc chráněn soustavou širokých a hlubokých příkopů s valy, takže byl jeden z mála hradů, který zůstal husity nedotčen.
u hradu Týřov

u hradu Týřov

První doložená zpráva o něm je z roku 1249, kdy Václav I. zajal svého syna Přemysla (pozdější Přemysl Otakar II.) s jeho druhy za vzpouru a uvrhl je do vězení.
Hrad měl několik majitelů, jak už to bývá. V jednu chvíli vykoupil hrad Týřov ještě se sousedním Křivoklátem Karel IV. a zařadil do zákoníku Majestas Carolina, vydaného roku 1348, jenž měl chránit strategicky důležité hrady. Zákoník se však neprosadil.

Novozámecká průrva


Novozámecká průrva

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/524

Novozámecká průrva se nachází na okraji obce Zahrádky nedaleko České Lípy a slouží jako výpusť Novozámeckého rybníku.
Novozámecká průrva
Hluboká skalní průrva byla ručně vytesána do pískovcové skály ve 14.století za vlády Karla IV., kdy se zakládala novozámecká a dokeská rybniční soustava. Voda z Novozámeckého rybníku odchází přes skalní průrvu do Robečského potoka a po průchodu přírodní rezervací Peklo ústí za Českou Lípou do řeky Ploučnice.
Novozámecká průrva
Novozámecká průrva, jak se tato unikátní středověká památka nazývá, je dlouhá 175m, široká 7m a hluboká 14m. Je dvakrát zalomená, aby eliminovala případné povodňové vlny.

pátek 20. dubna 2012

hrad Jestřebí


hrad Jestřebí

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/523

Skalní hrad Jestřebí určitě nepřehlédnete, jedete-li po silnici z Mladé Boleslavi na Českou Lípu.  Sice se z něj dodnes dochovaly pouze skromné pozůstatky, přesto díky svému postavení na výrazném a bizarním skalisku, vyčnívá nad okolní rovinatou krajinou.
skalní hrad Jestřebí
Hrad Jestřebí leží ve stejnojmenné obci a vede k němu červená turistická značka. Je volně přístupný, pouze při nepříznivých podmínkách se z bezpečnostních důvodů zamyká.
skalní hrad Jestřebí
O vzniku hradu Jestřebí nejsou až tak přesné údaje. Pravděpodobně byl založen v druhé polovině 13.století pány z Dubé. Za husitských válek čelil několika dobýváním. Jako další majitelé jsou ještě doloženi husitský hejtman Jindřich Hlaváč z Dubé a Jan Smiřický ze Smiřic. Jan Smiřický byl však za zradu českého krále Jiřího z Poděbrad popraven. V roce 1480 se hrad Jestřebí dostal do vlastnictví rodu Vartemberků. Zpočátku ho obýval Kryštof z Vartemberka, po něm už ale nikdo a hrad začal chátrat. Roku 1547 se již uvádí jako pustý.

skanzen Altamira (Kosmonosy)


skanzen Altamira (Kosmonosy)

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/522

Dětský pravěký skanzen Altamira se nachází v Kosmonosech u Mladé Boleslavi. Pojmenování Altamira dostal podle jména jeskyně ze severního Španělska, ve které byly v roce 1879 objeveny nástěnné malby lovců zvěře z doby kamenné.
skanzen Altamira (Kosmonosy)
A jak vůbec vznikla myšlenka vybudovat takový skanzen? To si jednou oddíl ochránců přírody zvolil jako téma svého letního tábora „pravěk“, což se stalo impulsem pro pozdější vznik pravěkého skanzenu, na jehož stavbě se děti podílely.
skanzen Altamira (Kosmonosy)
Najít skanzen v Kosmonosech není nijak složité. Stačí se orientovat podle zdejšího zámku, od kterého je vzdálen asi 150m. Kdo ho chce navštívit, musí přijít v období od dubna do října a to pouze v sobotu od 9 do 12 hodin.

Planetárium Praha


Planetárium Praha

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/520

Někteří lidé si stále pletou funkci planetária a hvězdárny nebo je dokonce považují za jedno a totéž. Proto na úvod malé upřesnění pojmů.
Ve hvězdárně se pozoruje skutečná obloha pomocí dalekohledů. Před pozorováním se musí otevřít klenba kopule, aby se odkryl pohled na oblohu. Pokud je zataženo, pozorování dalekohledem není možné.
Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna

Naopak planetárium není závislé na počasí. Obloha s hvězdami (Měsíc, planety, Slunce) je promítána na strop nad sedadly s návštěvníky projektorem zvaným Planetárium. Strop je pevný, neotvírá se, jde pouze o projekci.
Planetárium Praha

Planetárium Praha

A takové planetárium stojí v Praze ve Stromovce, nedaleko vchodu do Výstaviště. Bylo postaveno podle projektu architekta Jaroslava Fragnera ve slohu odpovídajícímu té době, tkz. socialistickém realismu.

neděle 15. dubna 2012

Skryjská jezírka

Skryjská jezírka

www.fototuristika.cz
více o tomto výletuSkryjská jezírka jsou místem, na které když přijdete, úplně Vás očaruje. Alespoň my jsme cítili, jako bychom vstoupili do jiné dimenze.
Skryjská jezírka
Nejkratší cesta k jezírkům vede od Podmokelského mlýna (1,5km). Lepší a komfortnější variantou je cesta z obce Skryje, kde je velké bezplatné parkoviště, restaurace, penzion, obchod s potravinami, a dokonce i muzeum, zkrátka zázemí se vším všudy.
obec Skryje
 Ze Skryjí vede k jezírkům dobře značená 3km dlouhá cesta. Nejdříve se propleteme kolem místních domků, až se ocitneme na cestě mezi dvěma poli.

hrad Jenčov (Jinčov)

hrad Jenčov (Jinčov)

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/517

O vzniku ani historii hradu Jenčov se nedochovaly žádné písemné zprávy. Dokonce ani není jisté, zda se mu říkalo Jenčov, Jinčov nebo Jeničov.
hrad Jenčov (Jinčov)
Podle archeologických nálezů byl pravděpodobně postaven na počátku 14.století. A jestli ho nechal postavit Přemysl Otakar II. v souvislosti s rozšiřováním přemyslovského loveckého hvozdu nebo Václav I. jako svůj lovecký hrádek či dokonce Jan Lucemburský kvůli podobnosti jmen Jan a Jenčov, se dodnes neví.
hrad Jenčov (Jinčov)
Hrad byl postaven v rozšířené části údolí Bělečského polesí na malé skalce, kterou obtéká potok Vůznice. Při jeho rozvodnění se vytvářel kolem hradu přirozený vodní příkop.