pondělí 31. ledna 2011

Klácelka a Blaník

Klácelka a Blaník

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/192

K tomuto zcela unikátnímu místu se dostaneme z obce Liběchov nebo Želízy, ležících kousek za Mělníkem. Ideální je spojit tento výlet s návštěvou Čertových hlav, které je jen kousek odtud. Obě tato místa totiž spojuje osoba Václava Levého, sochaře, který je autorem těchto jeho nejvýznamnějších skalních děl.
Klácelka a Blaník
Klácelka a Blaník se nachází v lese ve svahu a je obklopen mohutnými bloky skal. Prostor před jeskyní se nazývá Blaník a zde na nás opravdu dýchne kus historie.
Klácelka a Blaník
Společnost nám dělají sochy slavných husitských bojovníků Jana Žižky a Prokopa Holého. Dále tu vidíme ve skalním výklenku postavy skřítků kovající zbraně blanickým rytířům, sedící sochu Jana Zásmuckého, údajného vůdce blanických rytířů nebo velký ornament zakrytý mřížemi.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:čtvrtek 27. ledna 2011

Čertovy hlavy

Čertovy hlavy

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/317

Čertovy hlavy se nacházejí v borovém lese u obce Želízy nedaleko Mělníka. Těsně po vjezdu do této obce od Liběchova nás vítá barevná informační tabule Čertovy hlavy, která nás nasměruje k malému parkovišti.
obce Želízy
Zde se od rozcestníku vydáváme po modré značce. Stoupáme lesem do poměrně prudkého kopečka, až se po několika stovkách metrů před námi otevře nádherný pohled na zcela unikátní dílo. Naproti nám se v pískovcových blocích vyjímají reliéfy dvou obřích hlav.
Čertovy hlavy
 Jejich výška je něco přes 9metrů a zdali znázorňují čerty či něco jiného, záleží pouze na vaši představivosti. Pojmenovány jsou jako Čertovy hlavy a do pískovců byly vytesány v průběhu let 1841 až 1846.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:pondělí 24. ledna 2011

jeskyně Kostelíček

jeskyně Kostelíček

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/190

K tomuto zajímavému místu lze dojít nejkratší cestou z obce Malá Jestřebice. My však výlet spojujeme s návštěvou nedalekého skalního hradu Nedamy a tak vyrážíme po zelené značce od tábořiště U splávku v Kokořínské dolině.
tábořiště U splávku-začátek cesty
 Vystoupáme strmý svah zdejší rokle, prohlédneme si úžasné místečko Nedamy (více v tipech na výlety-Nedamy) a pokračujeme směrem na Malé Jestřebice. Klikatící cestu vedoucí lesem lemují skvostné pískovcové skály. Nádherná cesta a určitě ji řadíme mezi nejatraktivnější na Kokořínsku.
cestou ke Kostelíčku
 Poté vyjdeme u rozcestníku těsně za obcí Malá Jestřebice. Ujdeme asi 200 metrů po silnici a zahneme po žluté značce do lesa. Lesní cestičkou pak již po chvilce dojdeme k jeskyni Kostelíček.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:

sobota 22. ledna 2011

Vyšehrad

Vyšehrad

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/189

Na Vyšehrad se dá přijít z několika směrů. My vcházíme Táborskou bránou, návštěvníky asi nejpoužívanějším vchodem. Byla postavena v roce 1656 jako součást opevnění jihovýchodní přístupové cesty. V patře brány se nacházejí 3 místnosti s dvěma dělostřeleckými střílnami.
Táborská brána
Mineme informační středisko a jsme u další brány. Tato Leopoldova brána patří k nejkrásnějším barokním branám pražského opevnění. Pak již vstupujeme do rozlehlého areálu Vyšehradu s mnoha významnými historickými stavbami. Jako první vidíme románskou rotundu sv.Martina z roku 1100.
románská rotunda sv.Martina
Kousek od ní stojí další zajímavá stavba, barokní kaple P.Marie Šancovské z roku 1764.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:

středa 19. ledna 2011

skalní hrad Nedamy

skalní hrad Nedamy

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/188

O tomto místu se prakticky žádné zprávy nedochovaly. Zdejší učitel a propagátor turistiky na Kokořínsku Josef Bedřich Cinibulk, na jehož počest byla pojmenována i zdejší stezka (Cinibulkova stezka) se domníval, že Nedamy mohly být kdysi obydlím pravěkých lidí (troglodytů). Toto poměrně nedostupné místo využívali později v dobách nájezdů švédských vojsk i místní lidé. Na plošině nejvyššího skalního masivu jsou patrné základy hradní věže, což dokládá, že zde asi stál v minulosti skalní hrad.
Nedamy-horní plošina
Nedamy leží nad silnicí vedoucí od Kokořínského Dolu k Mšenským pokličkám. V místě rozcestníku „U splávku“(zde lze také zaparkovat a dokonce se i utábořit) nás směrovka navede ze silnice do lesa.
tábořiště U splávku
A rázem jako bychom se ocitli v jiném světě. Vcházíme do hluboké rokliny obklopeni pískovcovými skálami. Ve spodní části rokle je odtokový příkop.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:

pátek 14. ledna 2011

Skalní obydlí Lhotka

Skalní obydlí Lhotka

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/187

Skalních obydlí se na Kokořínsku vyskytuje poměrně dost. Vybízí k tomu hojnost pískovcových skal, které se poměrně snadno opracovávají. Především nemajetní lidé tím řešili svoji potřebu bydlení a tak do skal vytesávali skalní byty, sklepy, chlévy a další prostory potřebné k jejich životu.
skalní obydlí Lhotka
Jedno z nejznámějších a nejdochovalejších skalních obydlí je ve Lhotce u Mělníka. Pochází minimálně z poloviny 19.století. Kolem roku 1859 zakoupila toto obydlí rodina Benešova. V roce 1900 se ve skále narodila poslední obyvatelka paní Marie Holubová, která zde žila až do roku 1982. V roce 1979 zakoupilo obydlí tehdejší Okresní vlastivědné muzeum Mělník (dnes Regionální muzeum Mělník).
skalní obydlí Lhotka


středa 12. ledna 2011

Vrátenská rozhledna

Vrátenská rozhledna

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/186

V malebné krajině Kokořínska jsme již navštívili nespočet nádherných míst. Tentokráte jsme si vybrali jeho nejvyšší bod, Vrátenskou horu s rozhlednou na jejím vrcholu.
Vrátenská rozhledna
Jdeme na ni z parkoviště od vesničky Libovice, na které nás zavedou informační značky.
parkoviště v Libovicích
Všude kolem nás je bílo, všude zvláštní ticho. Cestou nahoru mezi zasněženými stromy se před námi poprvé objevuje rozhledna. Nádherný pohled.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:pátek 7. ledna 2011

Skalní bludiště

Skalní bludiště

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/185

Skalní bludiště se nachází v CHKO Kokořínsko. Lze k němu dojít z města Mšeno po Cinibulkově stezce, která tvoří asi 11km dlouhý okruh vedoucí krásnou přírodou s pískovcovými skalami a roklemi. My tuto cestu již známe, takže se vydáváme pro nás neznámou cestou z druhé strany od vesničky Ráj. Tento název vesničce náleží právem, neboť zdejší roubené chaloupky jsou naprosto kouzelné a člověk si tu připadá opravdu jako v ráji.
vesnička Ráj
Procházíme kolem nich a začneme stoupat lesem. Mineme ještě 2 další stavení odkud je krásný výhled na Vrátenskou horu i s její rozhlednou.
výhled na Vrátenskou horu s rozhlednou
Brodíme se nadále sněhem po ne moc vyšlapané cestičce, až dojdeme k silnici. Těsně pod ní vede cesta, která nás nedovede až ke Skalnímu bludišti.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:středa 5. ledna 2011

Štefánikova hvězdárna

Štefánikova hvězdárna

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/184


Štefánikova hvězdárna se nachází v petřínských sadech jen kousek od rozhledny Petřín. Byla postavena v roce 1928 Českou astronomickou společností. Velký podíl na jejím vybudování měli čeští astronomové Jaroslav Štycha a Karel Anděl. Původně měla hvězdárna pouze současnou východní kopuli, zbylé dvě, hlavní a západní byly přistavěny o 2 roky později. Nynější podobu dostala hvězdárna po rozsáhlé rekonstrukci v polovině sedmdesátých let.
Štefánikova hvězdárna
Prvním přístrojem zakoupeným pro hvězdárnu byl tkz. hledač komet, sloužící pro pozorování komet a slabých mlhovin a také Zeissův dvojitý astrograf. Oba přístroje se doposud používají. Západní kopule hvězdárny byla v roce 1976 vybavena zrcadlovým dalekohledem typu Kaksutov-Cassegrain. Pro odbornou činnost byl v roce 1999 zakoupen  moderní dalekohled firmy Meade o průměru zrcadla 40 cm a umístěn do východní kopule hvězdárny.
Štefánikova hvězdárna

neděle 2. ledna 2011

Strahovský klášter

Strahovský klášter

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/183


Strahovský klášter byl založen roku 1140 Vladislavem II. Patří k nejstarším existujícím klášterům premonstrátského řádu na světě. Roku 1143 ho začali obývat premonstrátští mniši a dodnes prakticky nebyla přerušena kontinuita jejich existence.
Strahovský klášter
V 18.století se ve Strahovském klášteře nacházela hodnotná sbírka obrazů, kterou zpřístupnil v nové obrazárně opat Jeroným Zeidler. Původních 400 obrazů se v průběhu dalších let postupně rozrostlo na více jak 1000 významných děl, na které se jezdili dívat zájemci z celé Evropy. V roce 1950 byl komunistickým režimem klášter zrušen a sbírka obrazů přemístěna do Národní galerie v Praze a dalších památkových objektů. V roce 1992-93 byla obrazárna opět obnovena. Současná expozice slouží jako připomínka původní obrazárny opata Jeronýma Zeidlera.
Strahovský klášter z Petřína