úterý 31. ledna 2012

Krannerova fontána (kašna)

Krannerova fontána (kašna)

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/439

Dříve stála skoro na každém pražském prostranství nějaká kašna či fontána. Někdy je tvořily obyčejné nádrže plnící pouze základní funkci dodávky pitné vody. Jiné se snažily zaujmout svým nevšedním vzhledem. Zejména v období renesance a baroka vznikaly zajímavé a propracované kašny a fontány s okázalou výzdobou. V roce 1858 bylo v Praze na 440 kašen.
Krannerova fontána (kašna)
Jednou z nich byla Krannerova fontána (kašna) nacházející se nyní v parku Národního probuzení na Smetanově nábřeží.
Krannerova fontána (kašna)
Dříve na tomto místě bylo volné prostranství vzniklé bezprostředně po dokončení prvního zpevněného kamenného nábřeží v Praze. Podle projektu Bernarda Grubera měl stát na této ploše pomník s kašnou. A tak se i stalo a 22. srpna 1845 byl slavnostně položen základní kámen. Poté významný pražský architekt J.O.Kranner (účastnil se i dostavby chrámu sv. Víta), spolu se sochařem J.Maxem a kameníkem K.Svobodou vystavěli 29m vysoký novogotický pomník císaře Františka I. kombinovaný s kašnou a fontánou.

Čertův sloup na Vyšehradě

Čertův sloup na Vyšehradě

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/438

Po celé České republice je mnoho záhadných a mystických míst. I Praha jich má několik. Jedno z nejzáhadnějších se nachází na Vyšehradě, místě bývalého sídla českých knížat a králů. To záhadné místo se nazývá Čertův sloup. Jde o tři navzájem o sebe opřené sloupy stojící v Karlachových sadech jen pár metrů od vyšehradského hřbitova.
Čertův sloup na Vyšehradě
Jak se tam dostaly, odkud pocházejí, proč jsou umístěné právě takto, na to je spousta otázek, ale také spousta odpovědí. Ty jsou ale spíše ve formě pověstí. A tak si nějakou připomeneme.
Čertův sloup na Vyšehradě
Ta nejznámější hovoří o čertovi, který sloup přinesl na Vyšehrad až z dalekého Říma. Dlouho usiloval o duši jednoho vyšehradského kněze, až s ním byl kněz nucen uzavřít smlouvu. Pokud čert přinese z římského kostela ležícího za řekou Tiberou sloup dřív, než on odslouží mši v kostele sv.Petra a Pavla na Vyšehradě, vezme si jeho duši. Čert tak letěl do Říma, vytrhl z kostela sloup a letěl nazpět. Asi byl vyhrál. Knězi však pomohl sv.Petr, který čertovi sloup na zpáteční cestě několikrát shodil do moře. Čert tak přiletěl pozdě a ve vzteku prohodil sloup střechou kostela sv.Petra a Pavla. Po dopadu na dlažbu se rozbil na tři kusy.

Museum Kampa

Museum Kampa

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/437

Muzeum se nachází na Kampě v budově historického areálu Sovových mlýnů. Ty vlastnil v 15. století Václav Sova z Liboslavi a podle něj se i následně pojmenovaly. V průběhu dalších století čelily několika požárům a povodním a byly ještě několikrát přestavovány a rekonstruovány. Za třicetileté války dokonce sloužily švédským vojskům jako dělostřelecká bašta.
Museum Kampa
Později odkoupila mlýn rodina Odkolků, která ho nechala přestavět v novogotickém stylu. V roce 1896 postihl mlýny další z mnoha požárů a poté již nikdy neplnily původní funkci.
Museum Kampa
Nakonec se objektu ujala sběratelka umění Čechoameričanka Meda Mládková a udělala z něho muzeum. Muzeum Kampa se pak slavnostně otevřelo v září roku 2003, čímž si Meda Mládková splnila svůj velký sen.

Zobrazit celý článek:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/437

Více tipů na výlet:
http://www.fototuristika.cz/searcher/filter?tips=1&view=1&order=1&x=64&y=14/

pátek 27. ledna 2012

Písecká brána

Písecká brána

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/435

Písecká brána nebývá obležena turisty jako jiné památky. Je to dáno i její polohou. Ačkoliv leží jen kousek od Pražského hradu, blízko letohrádku Belvedér, přeci jenom je to trochu v ústraní hlavních cest.
 Písecká brána
Dříve se jí říkalo Bruská brána, podle nedaleko tekoucího potoku. Název Písecká brána dostala po dnes již neexistujícím malostranském předměstí Písek, které se nacházelo v místech dnešní Valdštejnské ulice.
 Písecká brána
Písecká brána byla postavena v roce 1721 Kryštofem Dienzenhoferem, podle návrhu architekta G.B.Alliprandiho. Byla součástí Pražského barokního opevnění ještě spolu s dalšími šesti branami. Dodnes se dochovala mimo Písecké brány ještě brána Táborská a Leopoldova na Vyšehradě.

Černínský palác

Černínský palác

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/434

Černínský palác je jednou z největších a nejrozsáhlejších barokních staveb v Praze. Nachází se nedaleko Pražského hradu na Loretánském náměstí hned naproti známé Loretě. 
Černínský palác
To se rozhodl výrazně na sebe upozornit rakouský diplomat hrabě Humprecht Jan Černín z Chudenic  a postavit honosný palác.  A tak vznikla jedna z největších barokních staveb v Praze.
Černínský palác
Plány vypracoval architekt Francesco Caratti a práce započaly v roce 1669. V jeho díle pak pokračovali další významní architekti a stavitelé (F.M.Kaňka, G.Santini,A.Lurago a další). Na výzdobě se podílel především sochař M.B.Braun a malíř V.V.Reiner. Průčelí paláce dosahovalo délky 136m a výšky 32m. Křídla paláce uzavíraly dva dvory. Na severní straně byla francouzská zahrada s oranžerií, fontánami a kašnami. Po dokončení stavby sklidil tento monumentální a rozsáhlý palác obdiv i císaře Leopolda.

Karlův most

Karlův most

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/433

Karlův most patří mezi  nejzářivější klenoty historické Prahy. Spolu s Pražským hradem vytváří panorama známé po celém světě. Neexistuje snad žádný turista, který navštíví Prahu, aby nezavítal na Karlův most.
panorama Pražského hradu s Karlovým mostem
Původně na jeho místě stál Juditin most, který nechal postavit Vladislav II. Ten v roce 1342 strhla povodeň při jarním tání ledů. Proto se začal budovat v roce 1357 již pod záštitou Karla IV. most nový. Za stavitele byl dlouho považován Petr Parléř, ale stejně tak to mohl být pražský kameník Oto (Otlin). Most byl dokončen v roce 1402. Jeho délka byla 516 metrů, šířka 9,5metru a tvořilo ho 16 oblouků.
Karlův most
Dokonalý vzhled získal až v letech 1707-1714, kdy bylo jeho kamenné zábradlí ozdobeno 31 sochami a sousoším. Zásluhou K.H.Borovského byl po roce 1870 přejmenován z Kamenného mostu na Karlův most.

neděle 22. ledna 2012

Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla

Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/432

Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla se nachází v Karlových Varech v klidné vilové části ulice Krále Jiřího jen kousek od karlovarské kolonády.
Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla
Byl postaven v letech 1893-1898 podle plánů architekta Gustava Wiedermanna. Jako vzor mu posloužil byzantsko-staroruský kostel v Ostankinu nedaleko Moskvy. Na stavbu kostela přispěli především pacienti ruského původu.
Pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla
Centrální stavba kostela vychází z půdorysu řeckého kříže. Na první pohled velice atraktivní kostel upoutá kopulí s lucernou a pěti věžičkami s pozlacenými cibulovitými báněmi.

Museum hraček

Museum hraček

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/431

V areálu Pražského hradu v Jiřské ulici se nachází jedno z největších muzeí hraček na světě a největší u nás.
Museum hraček
Nejlépe se k muzeu dostaneme z Klárova po Starých zámeckých schodech. Projdeme kolem hradní stráže a po pravé straně je vchod na nádvoří před budovu Nejvyššího purkrabství, ve kterém je muzeum hraček umístěno.
Museum hraček
Vzhledem k rozsahu muzejních exponátů jsou sbírky situovány ve dvou patrech a jedenácti sálech. V expozicích jsou soustředěny unikátní historické hračky z celé Evropy i Ameriky. Jsou zde k vidění hračky dřevěné, plechové i plyšové a každý návštěvník, ať malý či velký, si zde najde určitě ty „své“.

pátek 20. ledna 2012

Královská cesta

Královská cesta

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/430

Královskou cestou se nazývá historická trasa v centru Prahy, kterou projížděli nastávající čeští králové ke své korunovaci. Začínala v Králově dvoře, což bylo měšťanské sídlo českých králů, nacházející se u Prašné brány v místě dnešního Obecního domu.
Královská cesta - Prašná brána a Obecní dům
Nechal ho postavit Václav IV., který tam i přebýval, stejně jako později Zikmund, Albrecht II. nebo třeba Jiří z Poděbrad. Po projití Prašné brány vedla cesta dále Celetnou ulicí obvykle plnou jásajících lidí.
Královská cesta - Celetná ulice
Při příchodu na Staroměstské náměstí průvod zastavil a král si vyslechl proslovy od rektora university a městské rady v čele se starostou.

hrad Kostomlaty (Sukoslav)

hrad Kostomlaty (Sukoslav)

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/427

Je jednou z nejkrásnějších a nejmalebnějších zřícenin u nás. Nachází se v bezprostřední blízkosti stejnojmenné obce asi 10km od Teplic. Někdy se též užívá název Sukoslav.
hrad Kostomlaty
První zmínky o existenci tohoto gotického hradu jsou z doby kolem roku 1333. Byl postaven v místě bývalého slovanského hradiště. V roce 1334 se ho pokoušel dobýt známý husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic. Hrad změnil během své existence několikrát majitele a od konce 16.století se uvádí již jako pustý.
hrad Kostomlaty
Na hrad se lze dostat buď z vesnice Kostomlaty pod Milešovkou nebo od začátku NS Bučina, kde je malé parkoviště. My jsme zvolili první variantu, která je o něco delší. Projdeme vesničkou a napojíme se na zelenou TZ. Po chvilce jsme v lese. Mírné stoupání vystřídá v závěrečné části těsně před hradem prudký kopec. To už na nás pomalu začínají vykukovat první pozůstatky tohoto hradu.

pondělí 16. ledna 2012

Jan Becher muzeum

Jan Becher muzeum

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/426

Řekne-li se slovo becherovka, většině lidí se vybaví Karlovy Vary a jejich jedinečný bylinný likér. Ano, becherovka patří k neodmyslitelným symbolům města Karlovy Vary, stejně jako porcelán či lázeňské oplatky.
Jan Becher muzeum
Becherovka byla založena v roce 1807 a od té doby si získala světový věhlas. Tehdy Jan Becher zanechal svého lékárnictví, postavil továrnu a svoji tajnou recepturou bylinného likéru začal plnit originální ploché lahve.
Jan Becher muzeum
Jan Becher muzeum je součástí výrobního závodu, který se nachází na začátku centra Karlových Varů kousek od autobusového a vlakového nádraží. Nelze ho přehlédnout, neboť hned u muzea stojí obrovská dokonalá kopie lahve becherovky, viditelná již z velké dálky.

neděle 15. ledna 2012

Sv. Jan Nepomucký – obnovená relikvie na Karlově mostě

Sv. Jan Nepomucký – obnovená relikvie na Karlově mostě

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/425

Sv. Jan Nepomucký je jeden z nejznámějších a nejčastěji vyobrazovaných světců v Čechách. Jeho sochy se staly symbolem nejednoho českého města a vesnice.
Sv. Jan Nepomucký
Jan Nepomucký se narodil kolem roku 1345 v rodině potomka německých kolonistů. V Praze studoval církevní právo, v Padově získal v roce 1387 doktorát. Arcibiskup Jan z Jenštejna ho poté jmenoval generálním vikářem. Kvůli sporům arcibiskupa s Václavem IV, dal král zatknout nejbližší spolupracovníky arcibiskupa, tedy i Jana Nepomuckého. Jan byl totiž podle legendy zpovědníkem královy manželky Žofie. I přes kruté mučení, Jan zpovědní tajemství nevyzradil. Poté byl svázán a vhozen z mostu do Vltavy.  
Sv. Jan Nepomucký
Po dlouhých 290 letech, v roce 1683, byla ke vzpomínce tragické smrti Jana Nepomuckého umístěna na Karlův most jeho socha. Ačkoliv ještě nebyl ani blahoslaven, bylo to především vyjádření úcty jako k mučedníku zpovědního tajemství. Teprve v roce 1729 byl Jan Nepomucký v Římě svatořečen a světcovy sochy se začaly postupně objevovat nejen na našich mostech, ale i v Bavorsku, Rakousku, Latinské Americe i Tichomoří. Vzorem k jeho vyobrazení sloužila socha Jana Nepomuckého z Karlova mostu s typickými pěti hvězdičkami kolem hlavy.