pondělí 27. prosince 2010

Jestřebické pokličky

Jestřebické pokličky

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/182

Jestřebické pokličky jsou zajímavým geologickým útvarem přírodní rezervace Kokořínský Důl. Vznikaly po mnoha milionu let zvětráváním a erozí pískovcových skal. Jsou méně známé, než nedaleké Mšenské pokličky, ale to je dáno hlavně vlivem horší přístupnosti a také menší viditelností. Nejlépe jsou vidět asi v zimě, proto jsme se na ně vydali podívat právě v tuto dobu. 
Jestřebické pokličky
 Parkujeme ve Vojtěchově u rozcestníku. Odtud se vydáváme po zelené TZ.
vesnička s roubenými chalupami Vojtěchov
 Sníh nám křupe pod nohami, teplota těsně pod nulou, přímo ideální podmínky na výlet krásnou kokořínskou krajinou. Procházíme mezi nádhernými roubenými chalupami.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:neděle 19. prosince 2010

Loreta

Loreta

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu
Kousek od Pražského hradu cestou ke Strahovskému klášteru se nachází Loretánské náměstí. V těchto místech byl 3.6.1626 položen základní kámen Svaté Chýše, čímž započala historie tohoto poutního místa.
Loreta
 První patronkou a zakladatelkou byla Benigna Kateřina z Lobkowicz a pod Lobkowiczkým patronátem fungovala Loreta až do počátku 20.století. Toto poutní místo je koncipováno jako uzavřený komplex staveb kolem Svaté Chýše. To je malá stavba připomínající domek, ve kterém žila Panna Marie v Nazaretu a okolo ní stojí stará klenotnice, kaple sv.Anny, kaple sv.Františka Serafínského, kaple sv.Rodiny, Adorační kaple, kostel Narození Páně, kaple sv.Kříže, kaple sv.Antonína Paduánského, kaple Panny Marie Bolestné, kašna se sousoším Zmrtvýchvstání Páně a kašna se sousoším Nanebevzetí Panny Marie.
Loreta

čtvrtek 16. prosince 2010

Petřínská rozhledna

Petřínská rozhledna


www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/176


Petřínská rozhledna se nachází na nejvyšším pražském vrchu a vytváří jednu z nejznámějších dominant Prahy. Je to vlastně napodobenina Eiffelovy věže, což dokládá historie vzniku Petřínské věže.
Petřínská rozhledna
Psal se rok 1889, kdy se Světové výstavy v Paříži zúčastnili i členové Klubu českých turistů. Když uviděli a navíc stanuli na Eiffolově věži, tak jim tak učarovala, že se hned rozhodli něco podobného vystavět u nás. Myšlenka byla tak silná, že již v březnu roku 1891 započala její výstavba. Za místo byl zvolen nejvyšší pražský vrch Petřín. Ještě v témže roce byla v rekordním čase dokončena. Slavnostně byla otevřena 20. srpna 1891, kdy celý Petřín zahalily národní barvy, a na vrcholku rozhledny vlál červenobílý prapor. Navíc byla dokončena i lanová dráha na vodní pohon. A tak se sen českých turistů naplnil velice rychle. O rok později bylo postaveno vedle rozhledny i známé zrcadlové bludiště.
Petřínská rozhledna
Na Petřínskou rozhlednu se lze dostat od Strahovského kláštera, od bývalého spartakiádního strahovského stadionu nebo nejčastěji používanou romantickou cestou přes Petřínské sady. Lze také využít lanovkou z Újezda na Malé straně.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:


neděle 12. prosince 2010

Emauzy

Emauzy

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/175

Benediktinský klášter založil v roce 1347 tehdejší král, později císař Karel IV, s cílem upevnit slovanské vztahy a pokusit se tímto o smíření západní a východní církve. Klášter byl určen pro benediktinské mnichy východního řádu z Dalmácie a Chorvatska, kteří užívali jako liturgického jazyka staroslověnštinu. Tento klášter byl jediným slovanským s jediným nelatinským sdružením v západním křesťanstvu Karlovy říše. Klášter byl slavnostně posvěcen 29. března 1372 na velikonoční pondělí, kdy bylo předčítáno evangelium o setkání vzkříšeného Krista s učedníky v Emauzích. Odtud později vznikl název Emauzy.
Emauzy
Klášter se stal střediskem vzdělanosti. Studoval zde mimo jiné i Jan Hus. Vznikl zde například Remešský evangeliář, který se dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů.
Emauzy
Původně gotický klášter byl později přestavěn do barokního slohu. Bylo přistavěno jedno patro a dvě raně barokní věže. V letech 1880 až 1890 prodělal ještě přestavbu do novogotického stylu.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:
úterý 7. prosince 2010

hřbitov Vyšehrad a Slavín

hřbitov Vyšehrad a Slavín

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/174

Na místě dnešního Vyšehradského hřbitova stál původně pouze malý farní hřbitov. Na počátku 60 let 19.století došlo v zemi k politickému uvolnění a nastal bouřlivý rozvoj národního uvědomění. Jedním z projevů byla myšlenka vytvoření společného hřbitova zemřelých významných osobností českého národa. Tato myšlenka vznikla ve vlasteneckém spolku Svatobor, který založil roku 1862 František Palacký. Jako nejvhodnější místo byl zvolen Vyšehrad, co by známý z nejstarších českých pověstí a jako sídlo českých knížat a králů. Nejdříve vznikaly jen jednotlivé pomníky a hřbitov se postupně rozšiřoval. Po jeho obvodu vyrostly novorenesanční arkády s výstavnými hrobkami. V letech 1889 až 1893 byla do nich citlivě zapracována dominanta celého hřbitova, hrobka Slavín. Její autorem byl architekt Antonín Wiehl. 
hřbitov Vyšehrad a Slavín
První byl do hrobky pochován až v roce 1901 básník Julius Zeyer. Celkem je ve Slavínu přes padesát významných osobností, mezi nimiž jsou například Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický, Ema Destinnová nebo František Křižík. A podobné je to po celém Vyšehradském hřbitově, co hrob to osobnost, ať už básník, spisovatel, sochař nebo herec.
hřbitov Vyšehrad a Slavín

pátek 3. prosince 2010

Nový svět

Nový svět

www.fototuristika.cz
více o tomto výletuJedna z nejmalebnějších a nejromantičtějších pražských uliček nacházející se jen kousek od Pražského hradu.
Nový svět
 Mnoho lidí ani netuší, kde se nachází toto místo s tajuplným názvem. A přesto Nový svět je jednou z nejmalebnějších a nejromantičtějších pražských uliček. Nachází se jen kousek od Pražského hradu.
Nový svět
Vznikla na počátku 14.století na předměstí Hradčan jako součást chudinské čtvrti s malými domečky nalepenými na sebe. Nádherná zákoutí, s křivými zdi a typickými lucerničkami vytváří neuvěřitelně romantickou a klidnou atmosféru, kde na vás dýchá historie tohoto místa. I proto se stal Nový svět bydlištěm několika umělců, kteří nacházeli v těchto místech inspiraci a klid pro svou činnost. Jména jako Ota Pavel, Pavel Kohout, Arnošt Lustig, Jiří Anderle, Jan Zrzavý nebo současně bydlící režisér Jan Švankmajer jsou dostatečně známá.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet: