čtvrtek 31. května 2012

hrad Okoř


hrad Okoř

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/591

Hrad Okoř se nachází ve stejnojmenné obci na západ od Prahy. Oproti jiným hradům se vyznačuje poněkud atypickou polohou pro hrad. Nestojí totiž na žádném vysokém a těžce dostupném kopci, ale v údolí mezi poli na malé skále. Obranu hradu tak zajišťovaly skromné hradby a rybník, který jej obklopoval ze tří stran.
hrad Okoř
Původně stál na jeho místě jiný objekt z 12.století. Hrad Okoř pak navázal na tuto stavbu a vzniklo impozantní dílo, které si nechal postavit bohatý měšťan ze Starého Města pražského František Rokycanský. Příslušníci bohatých měšťanských rodin se takto chtěli vyrovnat šlechticům a tak si v okolí Prahy stavěli takováto sídla.
hrad Okoř
Rokycanovi na Okoři vydrželi asi 50let. Pak byl hrad chvíli v držení jiných měšťanů, také husitů a trochu výraznější zásah v podobě gotické přestavby a zlepšení obrany hradu provedli až koncem 15.století páni z Donína.
hrad Okoř
Tak jako pro většinu hradů u nás, i pro Okoř znamenala třicetiletá válka vážné poškození hradu.

neděle 27. května 2012

zoopark Zájezd


zoopark Zájezd

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/588

Zoopark Zájezd se nachází ve stejnojmenné malé kladenské vesničce západně od Prahy. Patří vůbec k nejmenším a nejmladším zoologickým zahradám u nás.
zoopark Zájezd
I když se zde chovala zvířata již od roku 1998, brány pro veřejnost se otevřely až v roce 2010. Klece a voliéry jsou postavené vesměs z přírodních materiálů. Uvnitř najdeme v současné době kolem 20 druhů zvířat.
zoopark Zájezd
Zoo je rozdělena do dvou částí. Ta hlavní, menší, je soustředěna přímo ve vesnici. V této části zahrady je umístěn stánek, kde si lze zakoupit zoo suvenýry, plyšové hračky i občerstvení. Vstupné se zatím neplatí, je tu však kasička, do které může přispět dobrovolně každý, komu se tady líbí. A jak je vidět podle obsahu, tak většině ano.
zoopark Zájezd
 Hned na začátku vítají návštěvníky lemuři, kteří jsou velice hraví a neustále se mezi sebou pošťuchují. Mají tady celkem tři druhy a tvoří jednu z hlavních atrakcí. I když jim zdatně konkurují i ostatní.

středa 23. května 2012

Aksamitová brána


Aksamitová brána

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:


Chcete spatřit Pravčickou bránu, aniž byste navštívili České Švýcarsko? Podobná brána se totiž nachází nedaleko Berouna. Je sice v daleko menším vydání, ale v Českém krasu nemá konkurenci. Je to asi podobné, jako když se srovnává Eiffelovka s rozhlednou Petřín.
Aksamitová brána   Pravčická brána
Aksamitová brána                                                 Pravčická brána

Říká se jí Aksamitová brána. Jde o krasový útvar vzniklý propadnutím stropu jeskyně.
Aksamitová brána
Za branou se nachází propast Ve vratech a podle pověsti je v ní zavalený vchod do rozsáhlého systému chodeb.
Aksamitová brána
Další z pověstí hovoří o studentovi, který při pronásledování lišky spadl do bludiště chodeb, a několik hodin mu trvalo, než našel cestu zpět. Také zde měl být ukryt poklad, který ale dodnes nikdo nenašel, ačkoliv se o to pokoušela po staletí spousta hledačů.

Koněpruské jeskyně


Koněpruské jeskyně

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/585

Koněpruské jeskyně jsou nejatraktivnější částí CHKO Český kras. Leží 5 km od Berouna a asi 30 minut jízdy autem z Prahy. Zaparkovat lze na velkém parkovišti u jeskyní, kde je i zastávka autobusu.
příjezd ke Koněpruským jeskyním
Koněpruské jeskyně jsou nejdelším známým jeskynním systémem na území Čech. Jejich celková délka přesahuje 2 km, pro veřejnost je však zpřístupněna pouze trasa dlouhá 620m. Objeveny byly v roce 1950, při jednom z odstřelů ve zdejším dole. První návštěvník do nich vstoupil o 9 let později.
Koněpruské jeskyně
Začátek procesu utváření  Koněpruských jeskyní je odhadován na dobu před 25 až 30 miliony let. Jeskyně vznikly činností vody, která prosakovala skrz vápencový masív a vytvořila zde tři jeskynní patra s výškovým rozdílem asi 70 metrů. Rozlohou nejrozsáhlejší je střední patro, naopak spodní patro s chodbovitým systémem je veřejnosti nepřístupné.
Koněpruské jeskyně
Prohlídka jeskyní trvá necelou hodinku. Labyrint chodeb je rozdělen na 8 zastávek (Spallanzaniho jeskyně, Síň varhan, Marešova síň, Letošníkova propast a Stará chodba, Proškův dóm, Pustý dóm, jeskyně Jaroslava Petrboka a Mincovna).

pátek 18. května 2012

rotunda sv.Martina


rotunda sv.Martina

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/582

Románská  rotunda sv.Martina je nejstarší dochovanou památkou na Vyšehradě.
rotunda sv.Martina
Byla postavena na konci 11.století za vlády krále Vratislava II. Původně zřejmě sloužila jako farní kostel předhradí tehdejšího středověkého hradiště.
rotunda sv.Martina
Po vítězství husitů nad Zikmundem v roce 1420 byly všechny církevní stavby na Vyšehradě zbourány. Zůstal jen kostel sv.Petra a Pavla a rotunda sv.Martina. Za třicetileté války plnila funkci prachárny.
 rotunda sv.Martina
Obnovena byla v roce 1719, kdy byl starý románský vstup nahrazen barokním portálem a položena nová dlažba. V roce 1784 zrušil císař Rudolf  II. spoustu církevních staveb, mezi nimi i tuto rotundu.

Zobrazit celý článek:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/582

Více tipů na výlet:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/582 

Františkánský klášter v Bechyni


Františkánský klášter v Bechyni

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/581

Klášter stál na tomto místě již v roce 1284. Původně minoritní, později františkánský klášter byl v období husitských válek zcela zničen a tak františkáni byli nuceni odejít.
Františkánský klášter v Bechyni
Na konci 15.století byl klášter s povolením krále Vladislava Jagellonského opraven i s kostelem Nanebevzetí Panny Marie a opět se do něj františkáni vrátili.
Františkánský klášter v Bechyni
Klášter však nebyl ušetřen ani na počátku třicetileté války, kdy byl v roce 1619 vypleněn stavovským vojskem generála Jana z Bubna. Přitom došlo k tkz. Bechyňskému zázraku, který z kostela Nanebevzetí Panny Marie učinil jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst. Jako zázrakem přežily řádění a ničení, kdy byly po kostele rozházeny i ostatky rodu Šternberků, dvě piety Panny Marie Bezbolestné a socha Ukřižování Páně. Úcta k těmto památkám prudce vzrostla a začali sem proudit lidé z širého okolí. Velký zájem poutníků o toto místo přiměl hraběnku Marii Terezii Štenberkovou zvětšit původní barokní kapli, čímž získala neobvyklý osmiboký půdorys.
Františkánský klášter v Bechyni
Čtvercový klášterní dvůr je obehnán ambitem, který je stejně jako sakristie, kostelní dvoulodí a západní předsíň sklenut sklípkovou klenbou. Jedná se tak o nejrozsáhlejší systém tohoto druhu klenby na území České republiky.

Zobrazit celý článek:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/581

Více tipů na výlet:
http://www.fototuristika.cz/searcher/filter?tips=1&view=1&order=1&x=64&y=14/

sobota 12. května 2012

Bechyně


Bechyně

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/580

Jihočeské město Bechyně leží na soutoku řeky Lužnice a říčky Smutné asi 20km od Tábora. Podle pověsti jej založila kněžna Libuše. Opravdový zrod města zřejmě přišel až několik desítek let po založení královského hradu, v období vlády Jana Lucemburského.
město Bechyně

pohled z věže kostela sv.Matěje na historické centrum Bechyně

Během husitských válek bylo město několikrát vypáleno Tábority. O další rozvoj Bechyně se zasloužil rod Šternberků a následně páni ze Švamberka. Nejvíce však zůstal v povědomí rožmberský vladař Petr Vok. Ten nechal k hradu přistavět honosný zámek a jeho nákladný a zhýralý styl života se promítl i do společenského ruchu města.
město Bechyně

historická zástavba města Bechyně

Později zasáhli výrazněji do dějin města Paárové, kteří sem přinesli průmysl. Velký věhlas si získala továrna na výrobu kamen a keramických předmětů, čímž založili dlouholetou tradici bechyňské keramiky.
město Bechyně

náměstí T.G.Masaryka

Bechyně neproslula pouze keramikou, ale stala se i lázeňským městem. Historie lázeňství se začala psát již před více jak 300 lety. Lázně Bechyně se specializují na léčbu a rehabilitaci pohybového ústrojí. K léčbě využívají i rašelinu z nedalekých Veselských blat.

Zobrazit celý článek:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/580

Více tipů na výlet:
http://www.fototuristika.cz/searcher/filter?tips=1&view=1&order=1&x=64&y=14/ 

visutá lávka u Bechyně


visutá lávka u Bechyně

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/578

Jedním z několika krásných míst, které lze v okolí Bechyně navštívit, je visutá lávka. Nachází se na levém břehu Lužnice naproti Židovské strouze. Vede k ní nenáročná asi 2 km dlouhá červeně značená cesta z centra města. A tak na tento přírodní výlet vyrážíme z náměstí v Bechyni.
náměstí T.G.Masaryka v Bechyni

náměstí T.G.Masaryka v Bechyni

Jdeme směrem k řece a sestupujeme po zdejších bechyňských schodech. Spočítali jsme, že jich bylo 220. Jít je nahoru, by bylo asi horší… Cestou ze schodů se před námi otevírají pěkné výhledy do údolí na řeku Lužnici a na romantické Záhoří, část města Bechyně.
výhled do údolí řeky Lužnice a čtvrť Zářečí

výhled na čtvrť Bechyně Zářečí

Jdeme podél řeky, nad námi míjíme bývalou baštu Katovnu a pěkný domek se sochou svatého ve štítě.
cestou z Bechyně k visuté lávce
U soutoku říčky Smutné s řekou Lužnicí přejdeme železný můstek a přicházíme k informační tabuli stezky Na onen svět. Přečteme si z ní několik zajímavostí o Bechyni a zámku, Čertovy zdi a vstupujeme do lesa.

Zobrazit celý článek:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/578

Více tipů na výlet:
http://www.fototuristika.cz/searcher/filter?tips=1&view=1&order=1&x=64&y=14/

Stádlecký řetězový most


Stádlecký řetězový most

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/577

Stádlecký most je posledním dochovaným empírovým řetězovým mostem v České republice. Spojuje břehy Lužnice u Stádlece na Táborsku, v místě křížení červené, žluté a modré turistické trasy. V roce 1959 byl prohlášen za technickou kulturní památku, což ho možná zachránilo…
Stádlecký řetězový most
Stádlecký most dlouhá léta (1848-1960) stával úplně jinde. Byl součástí důležité obchodní cesty z Bavorska do Haliče a spojoval břehy Vltavy nedaleko obce Podolsko. V letech 1847-1848 ho tam postavil Vojtěch Lanna podle návrhu ing.Gassnera a Schnircha. Po rozhodnutí napuštění přehrady Orlík v roce 1960, by byl most nenávratně zatopen. Jelikož se však jednalo o kulturní památku, bylo rozhodnuto o jeho rozebrání a prozatímním uskladněním na jiném místě.
Stádlecký řetězový most
Dokonce přišla i nabídka ze zahraničí na odkoupení tohoto mostu, která ale byla naštěstí zamítnuta. Pro most se začala hledat nová vhodná lokalita. Ze 13 navržených bylo nakonec vybráno místo u Markova mlýna na řece Lužnici spojující břehy Stádlece a Dobřejic.
Stádlecký řetězový most
 A tak 15let po rozebrání mostu se začal znovu sestavovat z pečlivě evidovaných 2000 kusů žulových kvádrů a 1100 kusů konzervovaných částí mostní konstrukce, aby byl přesně 25.května 1975 slavnostně otevřen.

Zobrazit celý článek:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/577

Více tipů na výlet:
http://www.fototuristika.cz/searcher/filter?tips=1&view=1&order=1&x=64&y=14/

zámek Bechyně


zámek Bechyně

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/576

Renesanční zámek nacházející se na vysokém skalnatém ostrohu vytváří hlavní dominantu města Bechyně.
zámek Bechyně
Již v 10.století stálo na tomto nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říčky Smutné a řeky Lužnice, opevněné hradiště. V roce 1268 vybudoval na jeho místě Přemysl Otakar II. gotický hrad. Za Jana Lucemburského bylo v jeho předhradí založeno město, které chránily hradby. Během husitských válek však město i s hradem několikrát husité dobyli.
zámek Bechyně
V období  15. a 16. století měli hrad ve vlastnictví Šternberkové, kteří z něho vytvořili mohutné pozdně gotické sídlo.
zámek Bechyně
V roce 1569 koupil hrad známý bohém Petr Vok z Rožmberka, který si rád žil nad poměry a za něhož proběhly další výrazné přestavby. Pozval si italského stavitele Baldassara Maggi z Arogna s kterým provedl rozsáhlou renesanční přestavbu. Vedle hradu nechal postavit renesanční zámek, který je dodnes prakticky nezměněný. Vnější plášť zámku byl vyzdoben sgrafitem, v interiérech vévodila štuková výzdoba a zajímavé nástěnné malby.  V prvním patře byl zřízen rožmberský sál, tkz.svatební síň Petra Voka. Celý zámek byl pod ochranou trojího opevnění.

Zobrazit celý článek:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/576

Více tipů na výlet:
http://www.fototuristika.cz/searcher/filter?tips=1&view=1&order=1&x=64&y=14/

hrad Choustník


hrad Choustník

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/575

Hrad Choustník se nachází ve stejnojmenné obci jihovýchodně od Tábora. Již z návsi obce jsou na sousedním zalesněném kopci dobře viditelné pozůstatky hradu.
hrad Choustník
Kdo hrad Choustník vystavěl, se přesně neví. V letech 1262 byl ale v držení šlechtice Beneše. Ten ve výstavbě spolu s bratrem Janem pokračoval a vytvořili tkz.ganerbenburg, což byl v tomto případě dvojhrad. To znamenalo, že každý z nich měl uvnitř svůj palác, ale obranné hradby byly společné.
hrad Choustník
Páni z Choustníka ho vlastnili až do roku 1322, kdy jej vyměnili s Petrem z Rožmberka. Rožmberkové ještě více posílili obranou funkci hradu, neboť ten se nacházel jen 15km od Tábora, hlavního sídla husitů. Později získal hrad Jiří Homut z Harasova, což znamenalo pro hrad definitivní konec a v roce 1614 se už uvádí hrad Choustník jako pustý.
hrad Choustník
K hradu se vydáváme z návsi obce Choustník. Zelené značení spolu se směrovkami hradu nás dovede k úpatí kopce. Odtud následuje trošku náročnější stoupání až k bráně hradu. Vedle vstupních dveří se vyjímá rodový znak s vyobrazením žebříku. Ten podle jedné pověsti získali Pánové z Choustníka od Přemysla Otakara I. jako odměnu za dobytí města Milána.

Zobrazit celý článek:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/575

Více tipů na výlet:
http://www.fototuristika.cz/searcher/filter?tips=1&view=1&order=1&x=64&y=14/