pátek 26. dubna 2013

Cinibulkova stezka, Mšensko


Cinibulkova stezka, Mšensko

Cinibulkova stezka procházející nádhernou a romantickou přírodou Kokořínska začíná i končí ve městě Mšeno. Do středočeského městečka Mšena lze přijet vlakem, autobusem a samozřejmě i autem. Tím přijíždíme i my. Po vjezdu do města se dáme ulicí Tyršovou a Cinibulkovou až se dostaneme k místnímu koupališti, kde je bezplatné parkoviště pro auta a o necelých sto metrů dále i pro autobusy.
Cinibulkova stezka
Cinibulkova stezka je značená sice žlutě, ale v podstatě je to naučná stezka s několika informačními tabulemi popisující zdejší přírodu a krajinu.
Cinibulkova stezka
Jde asi o 9km dlouhý okruh, takže po jejím projití se vrátíte na to samé místo, odkud jste vyšli. Od koupaliště vyrážíme do mírného kopečka a hned po pár metrech procházíme kolem kamenné kapličky postavené po velkém krupobití 13.června 1865.
Cinibulkova stezka
Hned za ní následuje první info tabule, kde se lze dozvědět něco o historii města Mšena a jeho propagátorovi a vyznavači turistiky, Josefu Bedřichu Cinibulkovi.

Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác


Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác

Toskánský palác se nachází na Hradčanském náměstí naproti hlavní bráně Pražského hradu.
Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác
Původně na jeho místě stála zástavba starších měšťanských domů ze 14.století. Ty v roce 1685 vykoupil Michal Osvald hrabě Thun-Hohenstein a i přes počáteční sousedské spory s hrabětem Martinicem nakonec se svolením císaře Leopolda I. nechal na jejich místě vybudovat reprezentativní sídlo podle projektu francouzského architekta Jeana Baptisty Matheye.
Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác
Stavba mohutného paláce byla velice nákladná a samotný hrabě se jeho dokončení ani nedožil. Dědicové proto v roce 1718 odprodali sídlo Anně Marii Františce – vévodkyni Toskánské, po které nese dodnes palác i její rodové jméno.
Toskánský (Thun-Hohenštejnský) palác
Po vystřídání několika majitelů se nakonec Toskánský palác dostal v roce 1918 do rukou státu. Ten v něm zřídil Ministerstvo zahraničních věcí a i když byla později větší část agendy přesunuta do nově obnoveného Černínského paláce, nadále sloužil potřebám ministerstva.

kostel sv. Salvátora v Praze


kostel sv. Salvátora v Praze

Kostel sv. Salvátora se nachází v Praze na Starém Městě u Křižovnického náměstí a je součástí rozsáhlého areálu Klementina (více o něm na http://www.fototuristika.cz/tips/detail/411). Jde o jednu z nejcennějších barokních památek, která se budovala postupně po mnoho let.
kostel sv. Salvátora v Praze
Stavět se začalo v roce 1758 na základech bývalého kostela sv. Klimenta. Nejdříve vzniklo kněžiště a příčná loď. V první polovině 17.století pak dostal jezuitský kostel zasvěcený sv.Salvátorovi, zásluhou stavitele Carla Luraga, dnešní trojlodní podobu.
kostel sv. Salvátora v Praze
Podle návrhu Francesca Carattiho byla v letech 1648-1649 ještě dostavěna kupole s výzdobou štukatur od Jana Jiřího Bendla.
kostel sv. Salvátora v Praze
Poslední významnější úpravou bylo zvýšení a pozměnění věží kostela v roce 1714. Od té doby vypadá stavba podobně jako dnes. Průčelí kostela sv. Salvátora směřující k historickému Karlovu mostu vyniká bohatou sochařskou výzdobou od sochaře Bendla a volně tak navazuje na nedalekou výzdobu Karlova mostu.

sobota 20. dubna 2013

zdymadlo Smíchov


zdymadlo Smíchov

Zdymadlo Smíchov se nachází v Praze na Smíchově mezi Janáčkovým nábřežím a Dětským ostrovem.
zdymadlo Smíchov
Je největší ze čtyř pražských zdymadel, mezi něž ještě patří zdymadlo Modřany, Štvanice a Podbaba-Troja.
zdymadlo Smíchov
Překonává převýšení Šítkovského a Staroměstského jezu.
zdymadlo Smíchov
Šítkovský jez umožňuje z pravé strany Vltavy vplout pouze do zdrže jezu Staroměstského přes plavební komoru Mánes u Slovanského ostrova, patřící též ke zdymadlu Smíchov.

dům U Tří housliček


dům U Tří housliček

Nerudova ulice na Malé Straně patří vůbec k nejznámějším v Praze. Z Malostranského náměstí nás dovede téměř až k branám Pražského hradu a během této cesty na nás dýchne kus opravdové historie.
Nerudova ulice
Historické domy, obchůdky, restaurace, kavárničky, to vše je neodmyslitelnou součástí Nerudovy ulice.
Nerudova ulice
Některé domy vynikají nad ostatní o něco více, než ty ostatní. Díky významnému básníku a spisovateli Janu Nerudovi je to například dům U dvou slunců, stojící v horní části ulice (více o něm na http://www.fototuristika.cz/tips/detail/789).
Nerudova ulice
Naopak ve spodní části Nerudovy ulice patří mezi nejznámější dům U Tří housliček. Ten už tu stál ve 14. století. Byl sice zničen při požáru Malé Strany, ale znovu byl obnoven a poté ještě prošel několika přestavbami.

pomník T.G.Masaryka, Hradčany


pomník T.G.Masaryka, Hradčany

Pomníků našeho nejvýznamnějšího prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka stojí v České republice několik.
pomník T.G.Masaryka, Hradčany
Od roku 2000 se k nim připojila i jeho nadživotní socha zdobící roh Salmovského paláce v Praze na Hradčanském náměstí, která vzhlíží směrem k bráně Pražského hradu.
pomník T.G.Masaryka, Hradčany
Hlavní zásluhu na vybudování pomníku měla Nadace pro postavení pomníku T.G.M. v čele s osobnostmi jakými byli Alexandr Dubček a Václav Havel.
pomník T.G.Masaryka, Hradčany
Sochu vytvořili akademičtí sochaři Josef Vajce a Jan Bartoš. Vzorem jim byla socha Masaryka z roku 1931 od Otakara Španiela, která je umístěna v Pantheonu Národního muzea v Praze.

neděle 14. dubna 2013

kostel Panny Marie pod řetězem, Malá Strana


kostel Panny Marie pod řetězem, Malá Strana

Kostel Panny Marie pod řetězem se nachází v Lázeňské ulici č.2 na Malé Straně, jen kousek od Karlova mostu.
kostel Panny Marie pod řetězem
Je celý ukrytý uvnitř areálu a upozorňuje na sebe zvenku hlavně dvěma vysokými věžemi mírně přesahující okolní budovy.
kostel Panny Marie pod řetězem
Již u vchodu je podle znaků zřejmé, že tento klášterní areál náleží řádu Maltézských rytířů, dříve johanitů.
kostel Panny Marie pod řetězem
Jako první johanitskou komendu v Čechách ho založil v roce 1169 český král Vladislav II. Stála zde menší románská bazilika, klášter, špitál a stavebně tento komplex navazoval na Juditin most, předchůdce Karlova mostu. I proto byl dříve nazýván jako „konec mosta“.

dům U raka, Hradčany


dům U raka, Hradčany

Dům U raka stojí v malebném zákoutí na konci ulice Nový svět v Praze na Hradčanech.
dům U raka, Hradčany
Přesto, že se nachází nedaleko Pražského hradu, moc turistů zde nepotkáte. Ale už samotný název ulice Nový svět předurčuje, že to není jen tak ledajaké místo.
dům U raka, Hradčany
 Vždyť do domu U raka umístil děj svého romaneta Zázračná Madona i spisovatel Jakub Arbes.
dům U raka, Hradčany
První zmínky o tomto místu pochází z roku 1739, kdy si zde řezník Simonis koupil obecní pozemek pro svoji stáj. Následný majitel pan Libický pozemek rozšířil a postavil na něm dva domy.

Dětský ostrov, Praha


Dětský ostrov, Praha

Dříve bylo na Vltavě v oblasti Prahy více ostrovů, než je tomu dnes. Byly ale spíše menší a často i měnily tvar a velikost. Po velké povodni v 17. století však mnohé zanikly a zůstaly už jen ty větší. Mezi ně patří i Dětský ostrov ležící při levém břehu Vltavy mezi Jiráskovým mostem a mostem Legií.
Dětský ostrov, Praha
Nejdříve se tak nejmenoval, dostával vždy názvy podle svých majitelů. Za vlastnictví maltézského kláštera se nazýval Maltézský. Poté ještě Funkovský, Hykyšův nebo Židovský.
Dětský ostrov, Praha
Současný název ostrova je odvozen od dětského hřiště postaveného na něm v šedesátých letech 20.století.
Dětský ostrov, Praha
Vstupuje se na něj z Janáčkova nábřeží po klenuté lávce, která využívá opěry zbudované pro plánovanou stavbu Jiráskova mostu, jež měl původně vést z Myslíkovy ulice. Ten se nakonec postavil o 100 metrů dále proti proudu Vltavy.

rampa Pražského hradu


rampa Pražského hradu

Jižní část Hradčanského náměstí a k němu přilehlá ulice Ke Hradu vytváří jakousi rampu Pražského hradu. Díky ní se dnes přijde k Pražskému hradu od Malé Strany přímo z Nerudovy ulice.
rampa Pražského hradu
Původně se totiž jezdilo na hrad přes Úvoz, Pohořelec a Loretánskou ulicí se přicházelo k hlavní bráně hradu. Této cestě se říkalo Královská, neboť po ní přijížděli i budoucí čeští panovníci ke své korunovaci (více o ní na http://www.fototuristika.cz/tips/detail/430).
ulice Úvoz
Až v období let 1638-1683 byla podle projektu J.B.Matteiho vytesána do skály pod Schwarzenberským palácem rampa zakončená plošinou, umožňující příchod k hradu přímo z Nerudovy ulice.
rampa Pražského hradu
Z vrcholu rampy jsou dnes jedny z nejhezčích výhledů na Prahu.

sobota 6. dubna 2013

kostel sv. Františka z Assisi


kostel sv. Františka z Assisi

Kostel sv. Františka z Assisi se nachází v Praze na Starém Městě, na malinkém Křížovnickém náměstí.
kostel sv. Františka z Assisi
V turistické sezóně jde o jedno z nejfrekventovanějších míst, neboť tudy vede Královská cesta, kterou jezdili nastávající čeští králové ke své korunovaci na Pražský hrad (více o ní nahttp://www.fototuristika.cz/tips/detail/430).
kostel sv. Františka z Assisi
 A jen pár desítek metrů od kostela je jedna z nejnavštěvovanějších pražských památek, Karlův most (více o něm na http://www.fototuristika.cz/tips/detail/433).
kostel sv. Františka z Assisi
Na náměstíčku se nachází i nově zrenovovaný pomník císaře Karla IV., vybudovaný v roce 1848 u příležitosti 500. výročí založení Univerzity Karlovy, u kterého se spousta turistů ráda fotí. Z okraje náměstí jsou navíc nádherné výhledy na Vltavu s plujícími parníky a na panorama Pražského hradu.

Pedagogické muzeum J.A.Komenského


Pedagogické muzeum J.A.Komenského

Pedagogické muzeum J.A.Komenského se nachází v Praze na Malé Straně, ve Valdštejnské ulici č.20.
Pedagogické muzeum J.A.Komenského
Sídlí v domě z roku 1623 a nese jméno po jeho domovním znamení (více o nich nahttp://www.fototuristika.cz/tips/detail/403), U Zlatého slunce.
Pedagogické muzeum J.A.Komenského
Vzniklo v roce 1892 a patří k nejstarším muzeím u nás a podle svého zaměření i k nejstarším ve světě.
Pedagogické muzeum J.A.Komenského
Uvnitř muzea se lze dozvědět o tisícileté historii vzdělanosti českého národa od středověku až po současnost. Expozice se zabývá dějinami českého školství, pedagogiky, učitelství a vzdělanosti v návaznosti na život, dílo a odkazy J.A.Komenského.

Veletržní palác, Praha


Veletržní palác, Praha

Veletržní palác je součástí výstavních prostorů Národní galerie Praha. Nachází se v ulici Dukelských hrdinů v pražských Holešovicích.
Veletržní palác, Praha
Původně vznikla budova z potřeby vybudovat nový veletržní stánek, neboť prostory starého výstaviště byly již nedostačující. Proto byla v roce 1924 vypsána architektonická soutěž, ve které zvítězil návrh architektů Oldřicha Tyla a Josefa Fusche.
Veletržní palác, Praha
Stavba paláce pak proběhla v letech 1925-1928. K slavnostnímu otevření došlo v roce 1928 u příležitosti 10.výročí vzniku České republiky.
Veletržní palác, Praha
Svého času patřil Veletržní palác, s původním názvem Palác vzorkových veletrhů, k nejmodernějším a největším stavbám tohoto typu u nás i v Evropě.

Radnické schody, Hradčany


Radnické schody, Hradčany

Někteří o nich ani nevědí, jiní zase nevědí, že se tak jmenují. Přesto patří Radnické schody mezi nejromantičtějším zákoutím historické Prahy.
Radnické schody
Nacházejí se jen kousek od Pražského hradu, na okraji Hradčanského náměstí.
Radnické schody
Přijít k nim lze ze shora od Pohořelce. Na konci Loretánské ulice je bývalá Hradčanská radnice a hned za ní jsou schody. Podle této radnice je odvozen jejich název Radnické schody.
Radnické schody
Přijít můžeme ale i zespodu od Malé Strany Nerudovou ulicí. Její horní část pak vyusťuje ve tři další cesty. Mírně odbočující vlevo od domu U Zlaté hvězdy je ulice Úvoz. Dříve zastávala hlavní cestu na hrad ze západní strany. Byla součástí Královské cesty, po které jezdili nastávající čeští králové ke své korunovaci na Pražský hrad.