sobota 13. prosince 2014

Smírčí kříže, Milhostov

Smírčí kříže, Milhostov

Smírčích křížů je u nás poměrně dost. Existuje dokonce i centrální registr, kde jednotlivý smírčí kříž má svoje číslo. U něho je popis stavu kříže s jeho rozměry, se stanovištěm, kde se nachází a případně i s pověstí, která se o něm dochovala.
Smírčí kříže, Milhostov
Smírčí kříže se stavěly na místech, kde se stalo nějaké neštěstí či byl spáchán hrdelní zločin. Ve středověku se mohl využít při trestání provinilců systém smírčího práva. Provinilec pro odčinění svého zločinu mohl mimo jiné i vytesat a vztyčit kamenný kříž v místě, kde spáchal zločin.
Smírčí kříže, Milhostov
Jedním takovým místem, kde se nachází hned několik takových smírčích křížů je vesnička Milhostov, ležící severovýchodně od města Cheb. Tady jich najdeme celkem 5.
Smírčí kříže, Milhostov
První tři stojí přímo v obci u hřbitovní zdi kostela sv. Mikuláše.

hradiště Březina

hradiště Březina

Vesnička Březina ležící nedaleko Rokycan je velikostí sice malá, ale historií dosti bohatá. Vždyť se zde nachází pozůstatky středověkého hradu Březina, nazývaného též Salon, zámek Březina s bývalým anglickým parkem a v lesích nad obcí ještě slovanské hradiště obývané snad už i Kelty.
hrad Salon
A právě slovanské hradiště Březina je cílem našeho výletu. Nachází se na vrchu Hradiště a vede k němu červeně značená turistická cesta.
hradiště Březina
Na konci obce Březina zaparkujeme u silnice směřující na Bezděkov na malém asfaltovém plácku a břízovou alejí vejdeme do volně přístupného zámeckého parku.
cestou na hradiště Březina
Park anglického stylu založil hrabě Kašpar Šternberk, významný botanik, geolog a paleontolog, jenž byl také jedním ze zakladatelů Musea Království Českého, dnešního Národního muzea v Praze.

kaple sv. Markéty, Dlažov

kaple sv. Markéty, Dlažov

Kaple sv. Markéty se nachází na Klatovsku, na stejnojmenném vrchu Svatá Markéta, vypínajícím se nad obcí Dlažov.
kaple sv. Markéty
Původně na jejím místě stávala dřevěná kaple, ke které se chodili modlit lidé z blízkého okolí. Tuto tradici chtěl i nadále zachovat místní rodák z Dlažova Josef Jokl. Z jeho podnětu se tak začala v roce 1886 stavět na místo již zchátralé dřevěné kapli, kaple nová v gotickém slohu.
kaple sv. Markéty
V roce 1887 pak byla slavnostně zasvěcena sv. Markétě za přítomnosti 25 kněží a početné účasti místních věřících.
kaple sv. Markéty
Mezi 30. a 50. lety minulého století stála vedle kaple ještě dřevěná hláska patřící ministerstvu obrany. Od roku 2014 ji dělá společnost zcela nová volně přístupná rozhledna s přístřeškem a posezením.Naučná stezka Ke Kočičímu hrádku

Naučná stezka Ke Kočičímu hrádku

Naučná stezka Ke kočičímu hrádku se nachází ve východočeském městě Slatiňany na Chrudimsku. Nejlépe se k ní dostanete od zámku Slatiňany, v jehož blízkosti lze i zaparkovat.
Naučná stezka Ke Kočičímu hrádku
Poté se můžete vydat po zelené značce skrz volně přístupný zámecký park.
Naučná stezka Ke Kočičímu hrádku
Na jeho konci se projde skrz dřevěnou bránu tkz.klapačku.
Naučná stezka Ke Kočičímu hrádku
A hned naproti ní je první tabule naučné stezky Ke kočičímu hrádku.

úterý 4. listopadu 2014

kostel sv. Martina, Slatiňany

kostel sv. Martina, Slatiňany

Kostel sv. Martina se nachází ve východočeském městě Slatiňany, v těsné blízkosti zdejšího zámku a jen několik metrů od volně přístupného zámeckého parku.
kostel sv. Martina, Slatiňany
Menší farní kostelík stál v těchto místech již v roce 1297. Další zmínka o kostele je až z 15.století, kdy byl poničen, když byly Slatiňany vypáleny vojskem uherského krále Matyáše. Poté byl několikrát opravován.
kostel sv. Martina, Slatiňany
Kvůli nedostačující kapacitě byl na žádost majitele zdejšího panství knížete Auersperka do té doby jednolodní kostel v letech 1891-1892 rozšířen o další dvě lodě, zvýšila se jeho klenba a krytou chodbou se kostel propojil se západním křídlem zámku.
kostel sv. Martina, Slatiňany
Architektem těchto úprav a novogotický ráz mu vtiskl zdejší rodák stavitel František Schmoranz.

Židovský hřbitov, Osek u Rokycan

Židovský hřbitov, Osek u Rokycan

V jihovýchodní části obce Osek u Rokycan se na nevelkém skalnatém vršku vyjímají pozůstatky letohrádku Kamýk. Právě k němu vedou kroky většiny návštěvníků.
letohrádek kamýk
Ještě než vystoupají k ruinám letohrádku, musí v jeho úpatí projít kolem menšího lesíku, ve kterém se nachází židovský hřbitov.
Židovský hřbitov, Osek u Rokycan
Kdy přesně byl tento hřbitov založen se neví, předpokládá se však, že to bylo někdy v 18.století. V té době tu žilo už několik židovských rodin.
Židovský hřbitov, Osek u Rokycan
Nejsilnější židovské osídlení přišlo v polovině 19.století, kdy se tu nacházelo kolem 20 židovských rodin. V obci měli i svoji synagogu.

Vrchlického návrší, Slatiňany

Vrchlického návrší, Slatiňany

Vrchlického návrší se nachází ve Slatiňanech, jižně od zdejšího zámeckého parku. Zavede nás na něj žlutá turistická značka vedoucí zpočátku zámeckým parkem, poté kousek po silnici a nakonec pozvolným stoupáním skrz třešňový sad.
Vrchlického návrší, Slatiňany
Na jeho vrcholku se rozprostírá křemencová skalka, místo kde trávil své volné chvilky i Jaroslav Vrchlický. A právě po tomto velikánu české kultury bylo toto místo pojmenováno jako Vrchlického návrší.
Vrchlického návrší, Slatiňany
Jaroslav Vrchlický (1853-1912) byl český spisovatel, psal básně, dramata, překládal do cizích jazyků a byl také pražským univerzitním profesorem přednášejícím všeobecnou literaturu.
Do Slatiňan jezdil v letech 1890-1909, vždy v létě v období univerzitních prázdnin. Líbil se mu zdejší zámecký park i s jeho okolím.
zámecký park
Zvláště si pak oblíbil skalnatý vršek nad třešňovým sadem, kde často sedával a trávil klidné chvíle odpočinku.

středa 8. října 2014

hrad Džbán

hrad Džbán

Hrad Džbán nebo spíše už jen jeho skromné pozůstatky se nachází ve středních Čechách mezi obcemi Mutějovice a Lhota pod Džbánem na Rakovnicku.
hrad Džbán
Ačkoliv patřil k těm významnějším hradům své doby, žádné zmínky se o něm nedochovaly. Pravděpodobně byl ale vystavěn v první polovině 13. století.
hrad Džbán
Stál na výhodně položeném ostrohu s výhledem do okolní krajiny.
hrad Džbán
Že šlo o výhodně postavené místo svědčí i to, že tu dříve bývalo haštalské pravěké hradiště a později i hradiště slovanské.

Poutní místo Dobrá voda – Pocinovice

Poutní místo Dobrá voda – Pocinovice

V oblasti dolního Chodska v západních Čechách, se na zalesněném návrší nad vesničkou Pocínovice nachází zajímavé poutní místo.
Poutní místo Dobrá voda – Pocinovice
Říká se mu Dobrá voda a patří k nejmalebnějším místům tohoto kraje.
Poutní místo Dobrá voda (Pocinovice)

Vede k němu zeleně značená turistická cesta z návsi Pocínovic. Za železničním podjezdem, kdy cesta pozvolna stoupá k vršku, začíná křížová cesta doprovázející až k poutnímu místu.
Poutní místo Dobrá voda (Pocinovice)
Stojí tu už od roku 1882, kdy byla postavená na podnět místního faráře Ondřeje Veseláka. Tvoří ji betonové sloupce s malovanými motivy poslední cesty Ježíše uschovanými za plechovými dvířky.

Borecké skály

Borecké skály

Borecké skály se nacházejí asi 1km od Rovenska pod Troskami v okrese Semily. Jedná se o menší skalní město, pojmenované po výšenině Bor s nadmořskou výškou 360m, kolem které jsou skály seskupeny.
Borecké skály
Není to ale úplně typické skalní město, kde se můžete procházet kolem vysokých skalních věží, prolézat různými skalními průchody a lézt po žebřících jako je tomu v nedalekém Hruboskalsku či v Prachovských skalách.
Borecké skály
I proto jsou Borecké skály trochu ve stínu těchto známějších sousedů, což se projevuje na mnohem menším turistickém ruchu.
Borecké skály
Na druhou stranu je tu zase větší klid k obdivování zdejší nádherné přírody.

vyhlídka Svatopluka Čecha v Boreckých skalách

vyhlídka Svatopluka Čecha v Boreckých skalách

Vyhlídka Svatopluka Čecha se nachází v Boreckých skalách ležících trochu ve stínu sousedního turisticky oblíbeného Hruboskalska či nedalekých Prachovských skal.
vyhlídka Svatopluka Čecha v Boreckých skalách
Borecké skály jsou takovým malým skalním městem, i když ne typickým, protože se zde neprochází kolem skalních věží. Zde se pohybujete pouze po horní plošinně skal, odkud se z jejich okrajů otevírají krásné výhledy do krajiny a na samotné skalní útvary Boreckých skal.
vyhlídka Svatopluka Čecha v Boreckých skalách
Přijít sem lze po modře značené turistické trase od nádraží v Borku nebo z opačné strany od Rovenska pod Troskami. Právě v klidném městečku Rovensku pod Troskami pobýval v letních měsících roku 1891 i významný český básník a prozaik Svatopluk Čech.
vyhlídka Svatopluka Čecha v Boreckých skalách
Rád se toulal krajinou a obdivoval přírodní krásu Českého ráje. Chodíval i do Boreckých skal za krásnými výhledy do krajiny, kde si zvláště oblíbil místo s kamennou terasou, odkud je nádherný výhled na neobyčejný hrad Trosky s dvěma věžemi na čedičových skalách. Pohled na panorama Trosek ho natolik fascinoval, že o nich napsal báseň.

rozhledna Markéta

rozhledna Markéta

Asi 10km od Klatov, západně od obce Dlažov, se na vrchu Svatá Markéta již z dálky vyjímá rozhledna Markéta.
rozhledna Markéta
V současné době patří k těm nejmladším, neboť byla slavnostně zpřístupněna celkem nedávno,  1.ledna 2014.
rozhledna Markéta
Nejsnadnější přístup k rozhledně je z úzké silničky mezi Libkovem a Mileticemi, odkud k ní vede štěrková odbočka. Asi 500 metrů pod vrcholem je vybudované parkoviště, z kterého se krátkou procházkou po žlutě značené cestě dojde až k rozhledně.
rozhledna Markéta - parkoviště pod rozhlednou
Ještě do roku 1947 stála na vrcholu dřevěná hláska patřící ministerstvu obrany. Pro jedinečné výhledy na krásnou šumavskou krajinu se místní rozhodli využít tohoto jedinečného místa a postavit tu opět rozhlednu a tím sem přilákat další návštěvníky.

pondělí 15. září 2014

kaple sv.Terezie z Lisieux

kaple sv.Terezie z Lisieux

Kaplí sv.Terezie z Lisieux je u nás více. Pojmenovány jsou po svaté Terezii, která se narodila v roce 1873 ve francouzském Alenconu a v patnácti letech vstoupila do karmelitánského kláštera v Lisieux.
kaple sv.Terezie z Lisieux
Z celého srdce milovala Ježíše, odevzdala se vůli Boží a přijala jméno Terezie. Zemřela ve velice mladém věku roku 1897. O necelých 30 let později byla prohlášena za svatou.
Jedna z kaplí nesoucí její jméno se nachází na Rokycansku v obci Březina. V roce 1936 ji nechal postavit v zámeckém parku u zámku Březina Jiří Šternberk.
kaple sv.Terezie z Lisieux
Komunistický režim však tuto kapli v roce 1950 zrušil. Obnovy se tak dočkala díky Janu Jagerovi až v roce 2000.
kaple sv.Terezie z Lisieux
Kaple sv.Terezie z Lisieux je kamennou neomítnutou stavbou obdélníkového půdorysu.

naučná stezka Kladská

naučná stezka Kladská

Naučná stezka Kladská se nachází v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les u osady Kladská, asi 7km severozápadně od Mariánských Lázní. Pro veřejnost byla otevřena v roce 1977 a patří vůbec k nejstarším naučným stezkám na území České republiky.
Naučná stezka Kladská
Trasa stezky měří 1,6km. Prochází po okraji nejcennějších částí národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a bezzásahovým územím Tajga.
Naučná stezka Kladská
Tato naučná stezka patří k nejatraktivnějším místům Slavkovského lesa, o čemž svědčí i její celoroční návštěvnost. Zaparkovat se dá na bezplatném parkovišti v osadě Kladská, kde okružní stezka začíná i končí.
parkoviště v osadě Kladská
Na začátek NS Kladská, který je asi 150m od parkoviště, jdeme kolem stylového loveckého zámečku švýcarského horského stylu.

Lesní divadlo u Cvikova

Lesní divadlo u Cvikova

Lesní divadlo u Cvikova vybudoval v roce 1920 cvikovský ochotnický spolek. Vybral si k tomu prostředí jednoho pískovcového lomu nacházejícího se na úpatí Zeleného vrchu.
Lesní divadlo u Cvikova
Najít bývalé lesní divadlo ale není těžké. Z centra města Cvikov k němu vede žlutě značená turistická cesta.
Lesní divadlo u Cvikova
Dříve byly lesní divadla oblíbenou zábavou lidí. Sedělo se pod širým nebem a umění společně s přírodní atmosférou dodávalo divadelnímu představení neopakovatelný ráz.
Lesní divadlo u Cvikova
Lesní divadlo u Cvikova
Často se využívaly jako kulisy i pískovcové skály, do kterých se vytesávaly různé místnůstky a průchody, tak jak je tomu v nedalekém a dříve hojně navštěvovaném lesním divadle ve Sloupu v Čechách.

úterý 9. září 2014

zámek Slatiňany

zámek Slatiňany

Zámek Slatiňany se nachází ve stejnojmenném městě nedaleko Chrudimi.
zámek Slatiňany
Již ve 13.století stála na jeho místě dřevěná gotická tvrz. Během několika staletí se tu vystřídalo několik majitelů. V letech 1580-1590 se tvrz přeměnila v renesanční zámek zásluhou italského architekta a stavitele Aostallise de Sali.
zámek Slatiňany
Největších změn a téměř současnou podobu získal zámek za majitelů rodu Auersperků v 19. století. Ti ho nechali ještě propojit krytou chodbou s vedle stojícím kostelem sv. Martina.
zámek Slatiňany
Auersperkové využívali svého rodinného sídla až do konce roku 1945. Po II.světové válce bylo  pak v prostorách zámku zřízeno hippologické muzeum dokumentující vývoj koně od jeho vzniku až po současnost.

hrad Bradlec

hrad Bradlec

Dnes již zřícenina hradu Bradlec se nachází na stejnojmenném zalesněném vrchu u obce Újezdec asi 7 km od Jičína.
hrad Bradlec
Přijít k němu se dá po modře značené turistické cestě od restaurace Na Klepandě, stojící u křižovatky silnice mezi obcemi Újezdec a Syřenov.
restaurace Na Klepandě
Asi po 1km chůze se přijde ke strmému vrchu se dvěma vrcholy, na kterém hrad stával.
hrad Bradlec
Hrad Bradlec postavil na sklonku 13.století mocný rod Markvarticů. Ovšem jeho majitelé se velmi často střídali.