středa 29. dubna 2015

rozhledna Stráž u Aše

rozhledna Stráž u Aše

V nejzápadnějším výběžku České republiky, asi 5 km od města Aš, se u obce Horní Paseky nachází rozhledna Stráž u Aše.
rozhledna Stráž u Aše
Postavena byla v 70 letech jako vojenská strážní věž k pozorování státní hranice s tehdejší Německou demokratickou republikou. Stála necelých 500 metrů od hranice v nepřístupném pásmu pro veřejnost a údajně tu po dlouhá léta pobývala posádka Sovětské armády. Rozhledna tak byla zpřístupněna až po pádu komunismu a odstranění ostnatých drátů.
rozhledna Stráž u Aše
My jsme k této rozhledně zamířili pěšky z obce Horní paseky, kde jsme nechali auto.
cestou k rozhledně Stráž u Aše
Obci dnes charakterizuje pět nepřehlédnutelných obřích „větráků“. Rozhledna stojí na malém vršku uprostřed zdejších pastvin, zhruba mezi čtvrtým a pátým větrákem.

Rotavské varhany

Rotavské varhany

Severozápadní část České republiky je součástí třetihorního vulkanického pásma a tak se na tomto území můžeme setkat s nejednou ukázkou sloupcové odlučnosti čediče.
ukázka sloupcové odlučnosti
Obvykle to jsou kamenné stěny s vějířovitě uspořádanými hranoly různých velikostí připomínající svým vzhledem píšťaly kostelních varhanů. Odtud i lidový název varhany.
ukázka sloupcové odlučnosti
Sloupcová odlučnost vzniká při tuhnutí magmatu, kdy čedičové magma tuhne nejrychleji na povrchu a odlučné trhliny probíhají kolmo na plochu tuhnutí čedičového tělesa.
ukázka sloupcové odlučnosti
Mezi nejkrásnější ukázky tkz. varhanů patří Panská skála u České Kamenice, Vrkoč u Ústí nad Labem nebo Radobýl u Lovosic.

hrad Neuberk (Neuberg)

hrad Neuberk (Neuberg)

Nejstarší památkou Ašského výběžku jsou pozůstatky hradu Neuberk nacházejícího se v obci Podhradí asi 3km severně od města Aš.
hrad Neuberk (Neuberg)
Hrad byl postaven pravděpodobně v první polovině 13.století šlechtickým rodem z Neubergu. Největšího rozkvětu dosáhl hrad jako sídlo Zedtwitzů, kteří ho obývali téměř 200 let a ovládali celý Ašský výběžek.
hrad Neuberk (Neuberg)
Hrad byl během té doby několikrát poškozen, ale poté vždy opraven. Konec hradu nastal v roce 1610, kdy zcela vyhořel a jeho oprava se již nevyplatila.
hrad Neuberk (Neuberg)
V druhé polovině 17.století byl v bezprostřední blízkosti ruin hradu postaven renesanční zámek. Na jeho stavbu byl použit převážně materiál ze zničeného hradu.