neděle 14. června 2015

památník Ležáky

památník Ležáky

Když se vysloví slovo Lidice, většině lidí se vybaví vypálení a vyvraždění této vesnice fašisty za druhé světové války jako odplatu za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha.
Lidice
památník Lidice
Když se vysloví slovo Ležáky, spíše té mladší generaci už to tolik neřekne, přesto tuto osadu postihl stejný osud jako Lidice, jen o 14 dní později, a to 24. června 1942.
památník Ležáky
V Ležácích totiž operovala druhá část skupiny podílející se také na atentátu, která měla za úkol podávat vysílačkou zprávy do Londýna.
Dnes, z kdysi krásné osady s 8 domky, mlýnem, rybníkem a protékající říčkou Ležák je Národní kulturní památka a symbol odboje proti fašismu.
památník Ležáky
Rozsáhlý pamětní areál protíná silnice a rozděluje ho na dvě části.