pondělí 2. února 2015

menhir Zakletý mnich

menhir Zakletý mnich

Menhirů jsou po celé České republice desítky. Některé jsou velké, jiné menší, vždy však upoutají pozornost a vyvolávají v člověku řadu otázek. Kde se tam vzaly, proč právě na tomto místě, umístili je tam lidé? Obvyklé vysvětlení u těch opravdu „pravých“ menhirů je, že jde o pravěké kultovní kameny…
menhir Zakletý mnich
Zajímavostí je, že dva nejznámější menhiry u nás se nacházejí na Lounsku a vzdušnou čarou jsou od sebe vzdáleny jen asi 25km. Jeden se jmenuje Zkamenělý pastýř a stojí v poli necelých 400m od obce Klobuky. Ten jsme již navštívili a tak se dnes vydáváme i k tomu druhému.
Zkamenělý pastýř
Zkamenělý pastýř
Říká se mu Zakletý mnich, ale také Zkamenělý mnich nebo Zkamenělý kapucín. Nachází se také v poli, ale tentokráte o něco západněji, u obce Drahomyšl.
menhir Zakletý mnich
K Zakletému mnichu se proto vydáváme z obce Drahomyšl kolem zdejšího rybníku.

Vysoký kámen

Vysoký kámen

Na samé hranici s Německem, jen pár kilometrů za západočeským městečkem Luby, se nachází naprosto úžasné místo zvané Vysoký kámen. Leží v přírodním parku Leopoldovy Hamry a v roce 1974 bylo zařazeno mezi naše přírodní památky.
Vysoký kámen
Na ploše 2,75ha je hlavním  předmětem ochrany zachování geologicky a esteticky významného skalního útvaru s kamenným mořem, jenž je vzorovým příkladem kryogenního zvětrávání hornin ve čtvrtohorách a to především mrznoucí vodou.
Vysoký kámen
Tímto procesem zde vznikly impozantní křemencové skalní útvary vystupující nad okolní lesy. Tato část Vysokého kamene byly využita k postavení vyhlídky, z níž jsou nádherné a daleké výhledy do krajiny.
Vysoký kámen
Vysoký kámen
Vidět je Slavkovský les, Český les, Krušné hory a také sousední Německo.

Poutní kaple Loreta na Klatovsku

Poutní kaple Loreta na Klatovsku

Poutní kaple Loreta se nachází v západních Čechách v obci Loreta, asi 6 km od centra Klatov. Zaparkovat lze prakticky hned u ní u informační tabule a malého posezení.
Poutní kaple Loreta na Klatovsku
Kapli po vzoru Svaté chýše založila již v roce 1711 Barbora Krakowská z Kolovrat.
Poutní kaple Loreta na Klatovsku
Svatá chýše (Santa Casa) bylo označení pro údajný dům Panny Marie v Nazaretu v Palestině, který byl na konci 13.století podle legendy přenesen anděly z Nazaretu do baziliky v obci Loreta v Itálii. V období 16. až 18. století začaly vznikat po vzoru této Svaté chýše obdobné kaple označované jako lorety v celé katolické Evropě.
Poutní kaple Loreta na Klatovsku
A nejinak tomu bylo i zde v Čechách. Navíc klatovská obec nese i stejné jméno Loreta jako ta v Itálii. V roce 1831 musela tato kaple být obnovena, neboť se nacházela již v dosti dezolátním stavu. Další rekonstrukce proběhla ještě v devadesátých letech 20.století.

naučná stezka Sklárna

naučná stezka Sklárna

Uprostřed lesů Žihelské a Jesenické pahorkatiny, nedaleko nejmenšího středoevropského historického města Rabštejn nad Střelou, se nachází osada Sklárna. Poprvé je osada zmiňována na počátku 13.století. První osídlenci se zde zabývali převážně zemědělstvím a lesnictvím. V letech 1825 zde hrabě Lažanský založil sklárnu na výrobu plochého a tabulkového skla. V roce 1868 došlo k požáru. Sklářská huť však byla znovu obnovena a vylepšena o moderní vytápění dřevoplynem. Jedinou vzpomínku na tu dobu představují dnes pouze mohutné kaštany v centru osady.
naučná stezka Sklárna - osada Sklárna
V současné době je osada Sklárna známá především rozsáhlou školou v přírodě. Je zde chatový autokemp, lanové centrum a možnost plného sportovní i turistického vyžití.
osada Sklárna
lanové centrum Sklárna
Jednou z možností jak strávit příjemný den je projít si zdejší naučnou stezku Sklárna. Je celkem nenáročná a prakticky celá vede lesem a po lesních pěšinách. Navíc je to okruh, takže začíná i končí v osadě Sklárna.