pátek 30. března 2012

NEJ v Praze

NEJ v Praze

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/506

NEJdelší
eskalátor - ve stanici Náměstí míru, Praha 2 (délka 87,2m)                        
most - Negrelliho viadukt na Florenci, Praha 8 (délka 1110m)
barokní palácová stavba – Černínský palác, Praha 1 (délka průčelí 150m)
eskalátor - ve stanici Náměstí míru, Praha 2 (délka 87,2m)  most - Negrelliho viadukt na Florenci, Praha 8 (délka 1110m)  barokní palácová stavba – Černínský palác, Praha 1 (délka průčelí 150m)


NEJkratší
most přes Vltavu – Čechův most, Praha 1 (délka 169m)
ulice – Jiřího Červeného na Kampě, Praha 1 (délka 27m)
mezistaniční úsek metra – Hlavní nádraží – Muzeum na trase C (délka 425m)
most přes Vltavu – Čechův most, Praha 1 (délka 169m)  ulice – Jiřího Červeného na Kampě, Praha 1 (délka 27m)  mezistaniční úsek metra – Hlavní nádraží – Muzeum na trase C (délka 425m)
NEJvětší
stadion – Strahovský stadion (rozměry 310,5x202,5)
jezdecká socha – Jan Žižka na Vítkově, Praha 3 (výška 9m, délka 9,6m, šířka 5m)
zvonkohra – Loretánská zvonkohra, Praha 1 (30 zvonů)
stadion – Strahovský stadion (rozměry 310,5x202,5)  jezdecká socha – Jan Žižka na Vítkově, Praha 3 (výška 9m, délka 9,6m, šířka 5m)  zvonkohra – Loretánská zvonkohra, Praha 1 (30 zvonů)

hrad Libštejn

hrad Libštejn

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/505

Hrad Libštejn byl postaven někdy před rokem 1361 vrchním stavitelem Karla IV., Oldřichem Tisou z Hedčan.
hrad Libštejn

tak takhle hrad původně vypadal

A dal si na něm záležet. Pro poměrně luxusní hrad vybral nepřístupné místo nad údolím řeky Berounky. Na západě byl prudký sráz k řece, na severu a jihu ho oddělovaly dvě rokle s bystřinami od sousedních svahů, které svou výškou převyšovaly polohu hradu. Jediné slabší místo bylo na východě, a proto zde bylo vystaveno mohutné opevnění. Za hradbami byl hluboký příkop a za ním stálo předhradí s hospodářskými budovami.
hrad Libštejn

příkop oddělující hrad od předhradí

Na konci 14.století přešel hrad do majetku pánů z Kolovrat. Jeho majitelé Beneš a Hanuš byli oddanými katolíky a sympatizanty Zikmunda Lucemburského. I proto při tažení k Plzni napadli hrad v roce 1430 husité. Libštejn však nedobyli. Nechali ale u něj některé bojovníky s cílem hrad vyhladovět. To se jim téměř podařilo a Kolovratové po sedmi týdnech obléhání přistoupili na smír. Za to se však museli po boku husitů zúčastnit válečného tažení a v roce1431 slavné bitvy u Domažlic.

Letenský zámeček

Letenský zámeček

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/504

Letenský zámeček se nachází v Praze ve východní části Letenských sadů. Ještě do první poloviny 19.století tu však byly církevní vinice. Pak ale město rozhodlo vybudovat v této části výletní a odpočinkové místo pro Pražany. Ve spojení s nádhernými výhledy na historické centrum Prahy se nově vzniklé Letenské sady staly velice oblíbeným a navštěvovaným místem. Z toho vznikla potřeba zajistit na tomto místě i nějaké občerstvení.
Letenský zámeček

Letenský zámeček v Letenských sadech

V roce 1863 se úkolu zhostil architekt Vojtěch Ignác Ullmann. Postavil krásný novorenesanční zámeček s restaurací a návštěvnost poté ještě vzrostla.
Letenský zámeček

novorenesanční Letenský zámeček

V blízkosti zámečku byla zřízena v roce 1891 konečná stanice první pražské elektrické dráhy Františka Křižíka. Až do začátku I.světové války jezdila na Letnou i lanová dráha. Za budovou restaurace byl umístěn unikátní novorenesanční kolotoč z roku 1893, který tu stojí dodnes a je nejstarší zachovalou funkční atrakcí tohoto druhu v Evropě.

úterý 27. března 2012

hrad Krašov

hrad Krašov

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/503

Hrad Krašov, dnes již pouze zřícenina gotického hradu, se nachází na Plzeňsku v chráněné oblasti přírodního parku Hřešihlavská. Jeho výhodná poloha na vysokém skalnatém ostrohu, kolem kterého protéká řeka Berounka, ho učinila téměř nedobytným.
hrad Krašov
Patří k nejstarším českým šlechtickým hradům. Založil ho kolem roku 1232 Jetřich z rodu Hroznatovců. Po neustálém střídání majitelů byl v jedné chvíli přestavěn do renesančního stylu a v 18.století za vlastnictví plaských řeholníků dokonce upraven barokně na výletní sídlo. Po zrušení plaského kláštera v roce 1785 odešli řeholníci z hradu a nechali ho svému osudu. Hrad postupně pustl a navíc mu k tomu dopomohlo i okolní obyvatelstvo, pro něž byl zdrojem levného stavebního materiálu.
hrad Krašov
Přijít k němu lze po modré značce od vsi Bohy nebo po žluté kolem samoty Rohy. Volíme žlutou variantu, kam nás navede ze silnice směrovka hrad Krašov.

pomník sv.Václava

pomník sv.Václava

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/502

Kdo by neznal pomník sv. Václava v Praze na Václavském náměstí. Místo velice oblíbené, místo, kde si spousta lidí dává sraz „pod ocasem“ nebo „u koně“, místo, kde začínají vždy ty nejdůležitější okamžiky v dějinách našeho národa.
pomník sv.Václava
 Pomník v zádech s monumentální budovou národního muzea vytváří hlavní dominantu Václavského náměstí.
pomník sv.Václava
Autorem pomníku sv.Václava  je jeden z nejznámějších českých sochařů Josef Václav Myslbek. Na tomto sousoší pracoval více jak 30let a ani se nedožil jeho úplného dokončení. Práci zahájil v roce 1887 a dával si záležet na každičkém detailu. Jeho původní návrh, s kterým vyhrál výběrovou soutěž, se během jeho tvorby sousoší ještě několikrát změnil. Myslbek inspirovaný svatováclavským pokladem pojal sochu sv. Václava jako bojovníka s přilbicí, mečem a drátěnou košilí.

neděle 25. března 2012

Státní opera Praha

Státní opera Praha

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/501


V době, kdy Čechy ještě náležely pod rakousko-uherskou monarchii, žila v Praze poměrně početná německá menšina. V roce 1883, když bylo s velkou slávou postaveno ryze české Národní divadlo, zatoužila i pražská německá obec mít něco svého, kde by mohli působit němečtí umělci. Ti zpočátku hráli ve Stavovském divadle a střídali se s českým souborem. A tak v roce 1883 byl ustaven Německý divadelní spolek, který začal shromažďovat finanční prostředky na stavbu vlastního německého divadla. Výsledkem bylo v roce 1888 postavení nádherné budovy pod názvem Nové německé divadlo.
Státní opera Praha
Jeho činnost byla zahájena 5. ledna 1888 Wagnerovou operou Mistři pěvci norimberští. O divadle se začalo mluvit jako o jednom z nejkrásnějších německých divadel v Evropě.
Státní opera Praha
Interiér mělo bohatě zdobený v novorokokovém stylu, kombinovaný v barvě bílé a zlaté, s nádherně malovanými stropy a překrásným masivním zlatým lustrem.

pátek 23. března 2012

Bílkova vila

Bílkova vila

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/500


Bílkova vila se nachází v blízkosti křížení ulic Chotkova a Badeniho v Praze-Hradčanech.
Bílkova vila
Jméno dostala po svém majiteli Františku Bílkovi. To byl především sochař, ale věnoval se i kresbě a grafice, a podle jeho domu je zřejmé, že byl i dobrý architekt.
Bílkova vila
Vila z roku 1911 je totiž postavená podle jeho návrhu. Měla sloužit jako jeho rezidence a současně ateliér, ve kterém tvořil svoje díla.

Slovanský ostrov (Žofín)

Slovanský ostrov (Žofín)

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/499


Slovanský ostrov, též nazývaný Žofín, se nachází u pravého břehu Vltavy mezi Jiráskovým mostem a mostem Legií.
Slovanský ostrov (Žofín)
Vznikal postupně v 17. a 18.století z naplavenin a spojením menších ostrůvků. Po povodni v roce 1784 byl po obvodě zpevněn zdí a osázen dřevinami. Na ostrově byly vystavěny lázně a barvírny, a proto se mu dříve říkalo Barvířka nebo Barvířský.
Slovanský ostrov (Žofín)
V roce 1830 koupil ostrov Václav Antonín Novotný, který na něm v letech 1836-1837 nechal postavit novorenesanční jednopatrovou reprezentativní budovu s koncertním a společenským sálem. Budova byla pojmenována Žofín, po matce císaře Františka Josefa I., arcikněžně Žofii.

středa 21. března 2012

Praha – okružní plavba parníky

Praha – okružní plavba parníky

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/498


Kdo chce vidět Prahu i trochu jinak, než z přeplněných chodníků a cest, může vyzkoušet plavbu lodí po řece Vltavě.
Praha – okružní plavba parníky

jedna z lodí podplouvá Čechův most

Z vodní hladiny je možné si v klidu vychutnat nevšední krásu historického centra Prahy a vidět ji z trochu jiné perspektivy. Hlavním přístavištěm pro většinu lodí je Rašínovo nábřeží. Kotvení lodí začíná na náplavce u Rudolfína a pokračuje pod Čechovým mostem, až k dalšímu Štefánikovu mostu.
Praha – okružní plavba parníky

nabřeží pod Františkem

Lístky si lze objednat telefonicky nebo je možné koupit přímo na místě v informačních centrech u Čechova mostu.

ostrov Štvanice

ostrov Štvanice

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/497


Ostrov Štvanice se nachází na řece Vltavě mezi Holešovicemi a Karlínem. Už od počátku byl důležitým místem pro obyvatelstvo z obou stran řeky. Voda byla v těchto místech mělká a právě tudy vedl jediný brod v dolním toku Vltavy. V okolí byly i další říční ostrůvky jako Primátorský, Jeruzalemský, Korunní a Rohanský, ty však postupně zanikly při regulaci říčního koryta.
ostrov Štvanice

ostrov Štvanice se stejnojmenou elektrárnou

Ostrovu se říkávalo Velké Benátky. Jméno Štvanice dostal po oblíbené zábavě tehdejší doby, kdy se na něm pořádaly psí štvanice na medvědy, jeleny, srny nebo kance, než to zakázal císař František I. Na ostrově se hrálo divadlo, bylo tam varieté a předváděla se tam spousta dalších atrakcí.
ostrov Štvanice

zdymadlo Štvanice

V období let 1845-1850 byl přes ostrov postaven Negrelliho viadukt, který umožňoval železniční dopravu mezi Karlínem a Bubny. V té době to byla největší železniční stavba v Evropě. Viadukt byl dlouhý 1110m a dodnes je pražským nejdelším mostem.