pátek 30. března 2012

hrad Libštejn

hrad Libštejn

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/505

Hrad Libštejn byl postaven někdy před rokem 1361 vrchním stavitelem Karla IV., Oldřichem Tisou z Hedčan.
hrad Libštejn

tak takhle hrad původně vypadal

A dal si na něm záležet. Pro poměrně luxusní hrad vybral nepřístupné místo nad údolím řeky Berounky. Na západě byl prudký sráz k řece, na severu a jihu ho oddělovaly dvě rokle s bystřinami od sousedních svahů, které svou výškou převyšovaly polohu hradu. Jediné slabší místo bylo na východě, a proto zde bylo vystaveno mohutné opevnění. Za hradbami byl hluboký příkop a za ním stálo předhradí s hospodářskými budovami.
hrad Libštejn

příkop oddělující hrad od předhradí

Na konci 14.století přešel hrad do majetku pánů z Kolovrat. Jeho majitelé Beneš a Hanuš byli oddanými katolíky a sympatizanty Zikmunda Lucemburského. I proto při tažení k Plzni napadli hrad v roce 1430 husité. Libštejn však nedobyli. Nechali ale u něj některé bojovníky s cílem hrad vyhladovět. To se jim téměř podařilo a Kolovratové po sedmi týdnech obléhání přistoupili na smír. Za to se však museli po boku husitů zúčastnit válečného tažení a v roce1431 slavné bitvy u Domažlic.

Žádné komentáře:

Okomentovat