čtvrtek 31. března 2011

Klepec

Klepec

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/230


Přírodní památka Klepec se nachází nedaleko Prahy, jen několik desítek metrů za vesničkou Příšimasy. Na tomto zalesněném vrchu, na ploše 7,5 hektarů, najdeme dvě oddělená území pojmenovaná jako Klepec I. a Klepec II.  Na nich se nachází zvláštní balvany z hrubozrnné říčanské žuly vzniklé dlouhodobým zvětráváním. Některé z kamenů dosahují úctyhodných rozměrů a na několika se během staletí vytvořily vzácné skalní misky s odtokovými žlábky. A to určitě stojí za zhlédnutí.
vzácné skalní misky
Zaparkujeme ve vesničce Příšimasy a vydáme se po žluté značce. Za vesničkou u závory zahneme vlevo a již po několika metrech vidíme v dálce obrovský vysoký balvan.
obrovitý žulový kámen s názvem Slouha
Právě jsme vešli na území Klepec I. Před námi se tyčí obrovitý žulový kámen s názvem Slouha. Název dostal podle tvaru kamene, který nápadně připomíná shrbenou postavu služebníka. Jeho výška I délka je 8metrů, tloušťka 3metry. Ze strany od cesty jsou na něm viditelné rýhy, kudy odtéká dešťová voda.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:Zbořený Kostelec

Zbořený Kostelec

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/228

Zřícenina hradu Zbořený Kostelec se nachází nedaleko Týnce nad Sázavou. Stojí na skalnatém ostrohu nad soutokem Kamenického potoka a řeky Sázavy.
Zbořený Kostelec
O počátcích tohoto hradu se žádné zprávy nedochovaly. Pravděpodobně byl postaven na začátku 14.století a jeho zakladatel mohl být Václav II. První zmínka o hradu je z roku 1341, kdy ho Jan Lucemburský dává do zástavy Oldřichu z Valdeka. Naopak jako zánik hradu se uvádí období kolem roku 1450, kdy byl hrad dvakrát obléhán až byl nakonec dobyt a rozbořen králem Jiřím z Poděbrad.
Zbořený Kostelec
Parkujeme pod hradem na malém parkovišti. Od rozcestníku se vydáváme po zelené značce do kopce po někdejším prvním obranném valu. Po necelých 300 metrech dorazíme ke vstupní bráně. Pod námi je hluboký příkop, což naznačuje, že v těchto místech byl patrně kdysi padací most.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:

pátek 25. března 2011

Zlenice-Hláska

Zlenice-Hláska

www.fototuristika.cz

Pozůstatky hradu Zlenice, nazývaného též Hláska, se nacházejí u soutoku říčky Mnichovky s řekou Sázavou nedaleko obce Senohraby. Ať už zvolíte jakýkoliv způsob cestování (autem, autobusem, vlakem) vždy vás to zavede k vlakovému nádraží, kde začíná žlutá značka a vede až ke zřícenině Zlenice.
vlakové nádraží Senohraby
 Od nádraží vede cesta kousek po silnici, než odbočí k trati. Chvíli jdeme podél kolejí, chvíli nás to zavede do lesa na lesní pěšinku.
cestou k hradu Zlenice
 Občas projdeme kolem lesních chatiček. Potom začneme scházet dolů do údolí, v jehož spodní části teče říčka Mnichovka. Za námi se objeví dvojitý tunel, jedna část  pro přitékající potůček, druhá pro pěší.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:


čtvrtek 24. března 2011

rozhledna Dubecko

rozhledna Dubecko

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/225

Rozhledna Dubecko se nachází v Českém ráji u Mírové pod Kozákovem. Lze přijet až těsně k ní, do vesničky Dubecko a zaparkovat u místní kapličky. Při cestě k rozhledně u posledního domku č.6 si musíte vyzvednout klíč od rozhledny u pana Lejska. Zde zaplatíte vstupné (dospělí 20,-,děti 10,-) a můžete jít. My jsme dostali ke vstupence i pěkný pohled této rozhledny.
příchod k rozhledně Dubecko
Pokud přijdete mimo oficiální otevírací dobu, lze se s příjemným pánem vždy domluvit, pokud ovšem nebude mimořádně nepříznivé počasí, kdy je z důvodu bezpečnosti návštěvníkům rozhledna uzavřena.
schodiště na rozhlednu Dubecko
Asi po 200 metrech přijdete k rozhledně. Je to vlastně železný stožár, který postavil jeden mobilní operátor na pokrytí signálu v této oblasti. Obce si však vymohla, aby bylo součástí vysílače schodiště s ochozem a mohl tak sloužit i jako vyhlídka s dalekými výhledy do okolí.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:


pondělí 21. března 2011

Klokočské skály

Klokočské skály


www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/223


Klokočské skály patří mezi méně známá skalní města Českého ráje, ale po jejich návštěvě na ně určitě nezapomenete. Vytvářejí skalní stěnu o délce 1600 metrů a vypínají se až do výše 60metrů. Spolu se sousedícími Betlémskými skalami tvoří přírodní rezervaci, vyhlášenou již v roce 1985.
Klokočské skály
Skály jsou tvořeny prvohorními pískovci s mnoha rozsedlinami a jeskyněmi. Ta největší a nejatraktivnější rozsedlina se nazývá Klokočské průchody a přístup k ní je z vesničky Klokočí.
Klokočské průchody
 Parkujeme v blízkosti obecního úřadu a o několik desítek metrů dále se napojíme na červenou značku. Před sebou vidíme mohutné skalní bloky tyčící se nad touto vesnicí. Po chvilce vcházíme mezi ně. Právě zde začíná asi 70metrů dlouhá skalní rozsedlina Klokočské průchody. Opravdu velice zajímavé místo.

Zobrazit celý článek:Více tipů na výlet:


neděle 20. března 2011

hrad Valečov

hrad Valečov

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/220

Hrad Valečov se nachází jen 5 km od Mnichova Hradiště na západním okraji Českého ráje. Řadí se mezi hlavní dominanty této oblasti a zároveň patří mezi nejkrásnější skalní hrady u nás.
hrad Valečov
Přijíždíme na parkoviště, které je asi 200m od hradu. Již odtud jsou vidět zdi bývalého kamenného paláce.
hrad Valečov
 Hrad byl vybudován v počátku 14..století na čtyřdílném pískovcovém bloku. Část hradu byla vytesána do skal a část vystavěna dřevěnými stavbami. Někdy kolem 16.století byl dostavěn zděný palác. Během existence hradu se vystřídalo několik majitelů. Po třicetileté válce však zájem o hrad opadl a postupně začal chátrat.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:Staré Hrady

Staré Hrady

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/222

Tento skalní hrad se nachází jen kousek od obce Příhrazy nedaleko Mnichova Hradiště. Nedochovaly se o něm žádné písemné zprávy a ani jméno samotného hradu. Někdy se také používá název Stará Hrada.  Podle nálezů úlomků keramiky v prostorách kde stával, lze odvodit jeho vznik na dobu mezi 13. až 14 století. Ve stejné době byly postaveny i blízké okolní skalní hrady Drábské světničky, Klamorna, Hynšta s kterými vytvořil za husitských válek společnou pevnostní soustavu.
Staré
A právě po stopách husitských jsme se vydali za cestou do minulosti. Navštívili jsme hradiště Klamorna, Hrada i Drábské světničky a pokračovali Zlatou cestou po červené značce na Staré Hrady.
Staré
Hrad stál na několika pískovcových blocích, které byly mezi s sebou zřejmě pospojovány můstky a žebříky. Musíme uznat, že tento skalní hrad byl opravdu nepřístupný prakticky ze všech stran. Ze severu i z jihu jsou obrovské strže. Ze zbývajících stran je pouze úzká přístupová cesta.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:

neděle 13. března 2011

hradiště Hradsko

hradiště Hradsko

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/218

Hradiště se nalézá v krásné kokořínské krajině v místě dnešní obce Hradsko. Strategická poloha tohoto místa přímo předurčovala k neustálému osidlování. Je totiž prakticky ze všech stran chráněno příkrými a vysokými skalními srázy. Pouze z východní části je úzká asi 70 metrová přístupová cesta.  Ta však byla přehrazena mohutnou hradbou. Důkazem, že toto místo bylo téměř nedobytné je neúspěšné obléhání hradiště Karlem Velikým již na počátku 9.století. Franské písemné zprávy dokonce hovoří o hradišti jako o hradu Canburg.  
místo bývalého hradiště Hradsko
Četné archeologické výzkumy dokazují osídlení této lokality již od starší doby kamenné. Podle nálezů je pak zřejmé, že se zde postupně vystřídalo několik kultur (neolitická, eneolitická, únětická, knovízská a další). Nejhustěji bylo hradiště osídleno v 11.století., kdy tu stál i kostelík. Na jeho místě stojí nyní kostel sv.Jiří, který vytváří hlavní dominantu dnešní obce Hradsko.
kostel sv.Jiří-dominanta obce Hradsko

sobota 12. března 2011

Valečovské skalní světničky

Valečovské skalní světničky

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/217

Pokud navštívíte Český ráj a hrad Valečov, nesmíte opomenout ani prohlídku skalních světniček, ležících v těsné blízkosti hradu. Toto velice specifické a unikátní místo bylo obýváno lidmi ještě  na konci 19.století.
Valečovské skalní světničky
Samotný vznik těchto skalních světniček, nelze s přesností určit. Pravděpodobně však souvisel se vznikem hradu Valečov. Kamenné světničky sloužily jako obydlí zřejmě pro služebnictvo a stráže hradu.
uvnitř skalní světničky
V době husitské zde bylo vybudováno opevněné tábořiště a zimoviště. Uprostřed areálu byla z mohutného skalního masivu vytesána zaoblená zásobárna obilí.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:
středa 9. března 2011

Kounovské kamenné řady

Kounovské kamenné řady


www.fototuristika.cz
více o tomto výletu


http://www.fototuristika.cz/tips/detail/215

Kounovské kamenné řady jsou jedním z nejzáhadnějších míst na našem území a jedinou památkou tohoto druhu ve střední a východní Evropě. Nacházejí se mezi lounským a rakovnickým okresem kousek od obce Kounov. Lze k nim přijít po žluté značce z Kounova nebo po naučné stezce od Mutějovického nádraží.
Kounovské kamenné řady
Vydáváme se cestou od nádraží po naučné stezce. Zpočátku jdeme do strmého kopce, občas kamenitou cestou, takže tudy to není vhodné ani pro kočárek ani pro kola.  Projdeme kolem několika informačních tabulí, z kterých se dozvídáme něco o zdejší krajině, přírodě a geologickém složení této oblasti.
informační tabule naučné stezky
Přejdeme velké pole a již vcházíme na území Kounovských kamenných řad. Jsou ukryty poměrně nenápadně v lese. Jde celkově o 14 řad kamenů ležících ve směru od severu k jihu. Řady jsou od sebe vzdáleny v rozmezí od 15 do 30m. Podle dřívějších průzkumů zde leží asi 2239 kamenů, jejichž velikost se pohybuje od 20cm až do 1m. Výjimku tvoří 3 obrovské několikatunové kameny s názvy Pegas, Gibon I.a Gibon II. Kámen Gibon II. zde již nenajdete, neboť byl v roce 1982 údajně převezen do hájovny. Pegas i Gibon I. lze najít naopak snadno podle směrovek. Ovšem při představě obrovských kamenů budete zklamáni, neboť tyto kameny vykukují jen málo nad povrch.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:
http://www.fototuristika.cz/searcher/filter?tips=1&view=1&order=1&x=64&y=14/

pondělí 7. března 2011

Starý zámek

Starý zámek

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/214

Velice skromné pozůstatky bývalé tvrze se nachází v kokořínských lesích jen kousek od obce Vidim. Tvrz byla postavena pravděpodobně kolem 13.století, neboť je zaznamenáno, že na ní pobýval roku 1318 Půta z Vidimi.
Starý zámek v současné podobě
K tvrzi vycházíme z obce Horní Vidim. Zde si prohlédneme novogotický kostel sv.Martina vystavěný roku 1878, barokní zámek, dnes sloužící jako domov seniorů a pokračujeme po modré značce.
barokní zámek v Horní Vidimi
Na konci obce se zastavíme u pomníku letců, který už není moc čitelný a jen stěží lze přečíst, komu byl konkrétně věnován.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:


pátek 4. března 2011

skalní hrad Hynšta

skalní hrad Hynšta

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/211

O záhadném skalním hradu Hynšta  se žádné písemné zprávy nedochovaly. Není však jisté, zda se jednalo vůbec o hrad. Nenapovídá tomu jeho poloha, neboť byl postavený na dosti odlehlém místě uprostřed skal. Podle archeologických nálezů a zbytků hradu se usuzuje, že Hynšta byla postavena v době mezi 13. a 14. století stejně jako další skalní hrady v okolí (Staré hrady, Drábské světničky, Klamorna). Jedna z teorií hovoří o jakémsi útočišti kláštera, kam se lidé uchylovali se svým majetkem v dobách válek a nebezpečí.
skalní hrad Hynšta
 Máme rádi záhady a tajemná místa, a tak jsme byli zvědaví, jak to tam dnes vypadá. Vydáváme se tedy za tajemnem z obce Příhrazy.
koupaliště a parkoviště v obci Příhrazy
 Z parkoviště vstupujeme po žluté značce přímo do přírodní rezervace Příhrázské skály. Vycházíme po schodech do poměrně prudkého kopce.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:


středa 2. března 2011

skalní hrad Drábské světničky

skalní hrad Drábské světničky

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/209

Mezi nejatraktivnější a nejvyhledávanější místa Českého ráje patří bezesporu Drábské světničky. Nacházejí se v nejzápadnější části této oblasti jen kousek od Mnichova Hradiště. Lze se na ně dostat z několika stran. Asi nejhezčí a nejzajímavější, ale také nejkratší cesta vede z vesničky Dneboh po modré značce. Na konci této vesničky je přírodního parkoviště, z kterého vycházíme i my. Již zde se nám představuje první ukázka pískovcové skály s lidovou tvořivostí.
na parkovišti ve vesničce Dneboh
Po krátké cestě lesem vedoucí do mírného kopečka se před námi začínají objevovat impozantní , vysoké a strmé skály. Je to opravdu ohromující pohled, který se naskytne, jakmile vyjdete z lesa.
skály Drábských světniček
Právě na nich stával kdysi skalní hrad. Neví se však, komu a kdy patřil. Nedochovaly se o něm žádné písemné zprávy. Podle archeologických nálezů keramiky se usuzuje, že byly Drábské světničky osídleny mezi 12. a 15. století. Hrad byl vystavěn na celkem 7 pískovcových skalních blocích, ve kterých bylo vytesáno na 30 skalních světniček. Ty sloužily převážně jako různé zásobárny. Nad nimi stály dřevěné stavby, ve kterých přebývali lidé. Skalní bloky navzájem propojovaly můstky a schodiště. Dodnes jsou k vidění skalní světničky, podvalí, draže a zářezy ve skalách.

Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet: