neděle 8. června 2014

skalní kaple u Drnovce

skalní kaple u Drnovce

Navštívit skalní kapli u Drnovce, znamená přijít do dnes již téměř zapomenutého malebného místa nazývaného Kunratické Švýcarsko, kdysi velmi známé a navštěvované oblasti.
Kunratické Švýcarsko
Před 2.světovou válkou tudy procházela oblíbená turistická cesta spojující obce Kunratice u Cvikova a Drnovec. Po konci války a odsunu německých obyvatel, místo postupně upadlo v zapomnění. Nachází se tu ale i dnes stále dost zajímavých věcí, včetně skalní kaple z 19.století.
skalní kaple u Drnovce
Nejlepší je vyjít z obce Drnovec po zeleně značené trase ve směru na Kunratice.
cestou obcí Drnovec
Jen kousek za obcí po vstupu do lesíka se cesta začne pomalu svažovat úzkým kamenným úvozem.