úterý 13. ledna 2015

Goethova skalka

Goethova skalka

Goethova skalka se nachází v oblasti Přírodního parku Halštrov asi 200 metrů od silnice vedoucí mezi západočeskými městy Aš a Hazlov.
Goethova skalka
Rozkládá se na ploše 2,56ha a v roce 1972 byla vyhlášena za Přírodní památku.
Goethova skalka
Goethova skalka
Goethovu skalku tvoří skalní útvary o délce kolem 300 metrů dosahující místy výšky až 15 metrů. Ty jsou rozčleněny na několik menších skalek zajímavých tvarů.

Kamenný hřib

Kamenný hřib

Západočeská obec Šindelová na Karlovarsku není zajímavá jen svým unikátním výskytem meteorologických abnormalit. Nachází se v ní i volně přístupné pozůstatky bývalé železářské vysokopecní hutě. Mnoho už z ní nezbylo a její prohlídka je pouze na vlastní nebezpečí.
pozůstatky bývalé železářské vysokopecní hutě
A to není vše. Další zajímavostí obce Šindelová je Kamenný hřib, který byl v roce 1980 vyhlášen za přírodní památku.
Kamenný hřib
Jde o kamenný útvar, pod jehož vrchním odolným blokem se nachází menší, vodorovnými puklinami rozčleněné skalisko. Na jižní straně je tato spodní část kamenného útvaru zúžená, což vyvolává dojem hřibovitého tvaru. A proto se tomuto unikátnímu seskupení říká Kamenný hřib.
Kamenný hřib
Kamenný hřib
Celý tento útvar je názorovým příkladem deskovité a kvádrové odlučnosti horniny a jejího selektivního zvětrávání a odnosu. Dlouhodobý vývoj Kamenného hřibu tak s největší pravděpodobností v budoucnu směřuje k tomu, že se z něho stane klasický viklan.

bývalá vysoká pec v Šindelové

bývalá vysoká pec v Šindelové

Pozůstatky bývalé vysoké pece najdeme na jihozápadním okraji obce Šindelová, ležící 10km od západočeského města Nejdek.
bývalá vysoká pec v Šindelové
Obec Šindelová známá svým sklářstvím, krajkářstvím a výrobou šindelů proslula svého času také největší železárnou v kraji. Ta se zde postavila v letech 1836-1839. Po jejím dokončení tu stála vysoká pec, slévárna, válcovna, kalírna a i tři velké hamry, jež tu spolu s hutí byly podle historických pramenů již v roce 1561. K pohonu byla používána voda, později jeden z prvních parních strojů v českých zemích.
bývalá vysoká pec v Šindelové
Šindelová se tak stala v polovině 19.století nejvýznamnějším železářským střediskem v kraji. Ve 20.století v tamní železárně pracovalo až 1000 zaměstnanců.
bývalá vysoká pec v Šindelové
Činnost železárny narušila nejdříve hospodářská krize a následně 2. světová válka. Po jejím konci a odsunu německých obyvatel, kteří tvořili většinu zaměstnanců, nastal i konec železárny. Některé stroje a zařízení se odvezly na Slovensko a objekty  začaly chátrat.

kaple sv. Felixe, Klenová

kaple sv. Felixe, Klenová

V krásné krajině Pošumaví, asi 11km od města Klatovy, se nachází hrad Klenová, jeden z nejromantičtějších a nejnavštěvovanějších hradů v západních Čechách.
hrad Klenová
Areál hradu doplňuje stejnojmenný zámek postavený jen pár desítek od něj.
zámek Klenová
Je tu však ještě jedna památka, kaple sv. Felixe, kterou si lze zde také prohlédnout. Je dobře ukrytá v lesíku na malém návrší, jen necelých 100 metrů od parkoviště u hradu, ale opačným směrem než je hrad.
kaple sv.Felixe
Tímto směrem vedou vlastně dvě cesty. Ta více vpravo vede na pole, kde se najednou jako malé překvapení před vámi objeví „Sépie“, velice zajímavé a pozoruhodné dílo od Jaroslava Róna.