úterý 4. listopadu 2014

kostel sv. Martina, Slatiňany

kostel sv. Martina, Slatiňany

Kostel sv. Martina se nachází ve východočeském městě Slatiňany, v těsné blízkosti zdejšího zámku a jen několik metrů od volně přístupného zámeckého parku.
kostel sv. Martina, Slatiňany
Menší farní kostelík stál v těchto místech již v roce 1297. Další zmínka o kostele je až z 15.století, kdy byl poničen, když byly Slatiňany vypáleny vojskem uherského krále Matyáše. Poté byl několikrát opravován.
kostel sv. Martina, Slatiňany
Kvůli nedostačující kapacitě byl na žádost majitele zdejšího panství knížete Auersperka do té doby jednolodní kostel v letech 1891-1892 rozšířen o další dvě lodě, zvýšila se jeho klenba a krytou chodbou se kostel propojil se západním křídlem zámku.
kostel sv. Martina, Slatiňany
Architektem těchto úprav a novogotický ráz mu vtiskl zdejší rodák stavitel František Schmoranz.

Židovský hřbitov, Osek u Rokycan

Židovský hřbitov, Osek u Rokycan

V jihovýchodní části obce Osek u Rokycan se na nevelkém skalnatém vršku vyjímají pozůstatky letohrádku Kamýk. Právě k němu vedou kroky většiny návštěvníků.
letohrádek kamýk
Ještě než vystoupají k ruinám letohrádku, musí v jeho úpatí projít kolem menšího lesíku, ve kterém se nachází židovský hřbitov.
Židovský hřbitov, Osek u Rokycan
Kdy přesně byl tento hřbitov založen se neví, předpokládá se však, že to bylo někdy v 18.století. V té době tu žilo už několik židovských rodin.
Židovský hřbitov, Osek u Rokycan
Nejsilnější židovské osídlení přišlo v polovině 19.století, kdy se tu nacházelo kolem 20 židovských rodin. V obci měli i svoji synagogu.

Vrchlického návrší, Slatiňany

Vrchlického návrší, Slatiňany

Vrchlického návrší se nachází ve Slatiňanech, jižně od zdejšího zámeckého parku. Zavede nás na něj žlutá turistická značka vedoucí zpočátku zámeckým parkem, poté kousek po silnici a nakonec pozvolným stoupáním skrz třešňový sad.
Vrchlického návrší, Slatiňany
Na jeho vrcholku se rozprostírá křemencová skalka, místo kde trávil své volné chvilky i Jaroslav Vrchlický. A právě po tomto velikánu české kultury bylo toto místo pojmenováno jako Vrchlického návrší.
Vrchlického návrší, Slatiňany
Jaroslav Vrchlický (1853-1912) byl český spisovatel, psal básně, dramata, překládal do cizích jazyků a byl také pražským univerzitním profesorem přednášejícím všeobecnou literaturu.
Do Slatiňan jezdil v letech 1890-1909, vždy v létě v období univerzitních prázdnin. Líbil se mu zdejší zámecký park i s jeho okolím.
zámecký park
Zvláště si pak oblíbil skalnatý vršek nad třešňovým sadem, kde často sedával a trávil klidné chvíle odpočinku.