pátek 30. listopadu 2012

Mánesův most


Mánesův most

Přes Vltavu vede v Praze poměrně dost mostů. Tím devátým v pořadí po proudu řeky je Mánesův most spojující Palachovo náměstí s protilehlým Klárovem na Malé Straně.
Mánesův most
Ještě než byl postaven, sloužila zde pro pěší Rudolfova lávka. Byla zavěšena na mohutných řetězech a stála na jediném pilíři umístěném uprostřed toku Vltavy.
Rudolfova lávka
foto: zdroj Google
Vedle ní fungoval přívoz, převážející lidi k místní rybářské osadě. A právě v těchto místech byl postaven nový most ve stylu českého kubismu. Na jeho výstavbě se podíleli inženýr František Mencl a architekt Mečislav Petrů. Otevřen byl v roce 1914, ale úplně dokončen byl až o 2 roky později.
Mánesův most
Most je betonový a má 4 vylehčené klenební pole.

Hergetova cihelna


Hergetova cihelna

Hergetova cihelna se nachází v atraktivní části Prahy na Malé Straně a je součástí jednoho z nejkrásnějších pohledů z Karlova mostu směrem k Pražskému hradu.
Hergetova cihelna
Jméno dostala po svém zakladateli Františku Antonínu Hergetovi, který pozemek s bývalou rasovnou a koželužnou v roce 1780 koupil a postavil na něm cihelnu.
Hergetova cihelna
 Využil tím výhodné polohy pozemku u Vltavy, neboť dříve se cihelny stavěly na březích řek, a to jednak kvůli vysoké spotřebě vody, ale i k snadné dopravě dřeva a odvozu cihel.
Hergetova cihelna
Hergetova cihelna měla dvě vápenné cihlářské pece, klenutý sklad vápna a její dvoupodlažní budova sloužila jako velký skladový prostor.

klášter sv. Gabriela


klášter sv. Gabriela

Na jižním úpatí vrchu Petřín v Praze na Smíchově, v místě někdejších vinic, se nachází velkolepý novorománský klášterní komplex sv. Gabriela. Upoutá hned na první pohled, neboť tak trochu připomíná pohádkový hrad.
klášter sv. Gabriela
V historické literatuře se o něm příliš nepsalo, důvodem mohl být svérázný jakýsi pseudorománský příliš neuznávaný sloh kostela sv.Gabriela.
kostel sv.Gabriela
Zakladatelem opatství sv.Gabriela byla hraběnka Gabriela Sweerts-Šporková, která se rozhodla založit první ženský konvent benediktinek beuronské kongregace v Praze. Na jeho výstavbu věnovala své jmění v hodnotě 1 milionu korun. Bohužel se nedožila ani položení základního kamene v roce 1888.
klášter sv. Gabriela
Komplex budov byl dostavěn v roce 1891 a vysvěcen pražským arcibiskupem kardinálem Františkem Schönbornem. Výzdoba vnitřních prostor probíhala ještě do roku 1917. Svými malbami tkz.beuronské školy se na ní podílela skupinka výtvarníků kolem německého malíře, sochaře, architekta a řeholníka Petra Desidera Lenze.

pátek 23. listopadu 2012

dům U Kamenného zvonu


dům U Kamenného zvonu
Dům U Kamenného zvonu s č.p. 605 stojí v historickém centru Prahy na Staroměstském náměstí. Pravděpodobně patřil do majetku královny Elišky Přemyslovny, manželky Jana Lucemburského. Svým významem je tento dům považovaný za nejcennější středověký měšťanský dům v Praze.
dům U Kamenného zvonu
Postavený byl v druhé polovině 13. století. Název domu je odvozen od zvonu umístěného na nároží domu jako domovní znamení.
dům U Kamenného zvonu
K tomu, co tento zvon znamenal, se váže několik pověstí. Ta nejznámější hovoří o kaplanu Elišky Přemyslovny Berengerovi, který dal v roce 1310 znamení zvonem Janu Lucemburskému, aby mohl nenásilně vstoupit a obsadit Staré Město pražské, tehdy okupované Jindřichem Korutanským.
dům U Kamenného zvonu
Nahrává tomu i další pověst, že v domě U Kamenného zvonu už předtím nějaký čas sídlil právě Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou, když se tam uchýlili po požáru Královského paláce v roce 1303, jež se stal na určitou dobu neobyvatelným.
Snad se měl v domě narodit v roce 1316 jejich syn Karel IV., který v něm pobýval i po svém návratu do Čech v roce 1333. Kdo ví…

Zobrazit celý článek:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/715
Více tipů na výlet:
http://www.fototuristika.cz/searcher/filter?tips=1&view=1&order=1&x=64&y=14/


Negrelliho viadukt


Negrelliho viadukt
Negrelliho viadukt, někdy též nazývaný Karlínský, se nachází v Praze a vede od Masarykova nádraží, přes Karlín, ostrov Štvanici a končí v holešovických Bubnech.
Negrelliho viadukt
Jednalo se o vůbec první železniční most vybudovaný přes řeku Vltavu. Nyní je po proudu Vltavy až 13 pražským mostem a po Karlově mostě je druhým nejstarším.
Negrelliho viadukt
Negrelliho viadukt byl ve své době naprosto ojedinělé a navíc elegantní dílo, které ohromilo Evropu a objevovalo se na mnohých fotografiích.
Negrelliho viadukt
foto zdroj Wikipedie

Stavba byla součástí projektu Severní státní dráhy Olomouc-Praha-Drážďany. V roce 1842 odsouhlasilo stavbu ředitelství drah a ještě téhož roku byla podepsána mezistátní dohoda mezi Rakouskem a Saskem.

Zobrazit celý článek:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/712


Více tipů na výlet:
http://www.fototuristika.cz/searcher/filter?tips=1&view=1&order=1&x=64&y=14/

kaple sv. Máří Magdalény


kaple sv. Máří Magdalény
Kaple sv. Máří Magdalény stojí v Praze celkem nenápadně na nábřeží Edvarda Beneše při levém břehu řeky Vltavy.
kaple sv. Máří Magdalény
Oválná raně barokní kaple byla postavena roku 1635. Jako architekt je nejčastěji uváděn Giovanni Domenico de Barifis a stavitel převor špitálského řádu Křížovníků s červeným srdcem, prelát Jan Chrisostom Trembský.
kaple sv. Máří Magdalény
Kaple svaté Máří Magdaleny stála původně v místech dřívější klášterní vinice Cyriaků z řádu Křížovníků s červeným srdcem. Využívali ji hlavně vinaři z letenských vinic, kteří u ní vzdávali Bohu díky za lepší úrodu a voraři, kteří v jejím okolí vždy odpočívali a děkovali u ní za pomoc při proplutí nebezpečných úseků Vltavy.
kaple sv. Máří Magdalény
Za vlády císaře Josefa II. byla v roce 1784 v rámci josefínských reforem zrušena. Stejně tak dopadly i ostatní kaple, kostely a rotundy po celé Praze.

Zobrazit celý článek:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/711
Více tipů na výlet:
http://www.fototuristika.cz/searcher/filter?tips=1&view=1&order=1&x=64&y=14/

Janova vyhlídka (Hruboskalsko)


Janova vyhlídka (Hruboskalsko)
Janova vyhlídka se nachází v Hruboskalsku, v jedné z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších oblastí Českého ráje.
Janova vyhlídka (Hruboskalsko)
Mnoho návštěvníků i horolezců sem láká především úchvatné skalní město s pískovcovými věžemi dosahujících výšky až 60 metrů.
Hruboskalsko
To, že jde o mimořádnou krajinu, věděli už i Lexové z Aehrenthalu, poslední majitelé nedalekého hradu Valdštejn a proto ji chtěli také zpřístupnit lidem. Již na začátku 19.století začali proto budovat první turistické cesty a vyhlídky a tuto neobyčejnou krajinu poznávalo stále více lidí.
cestou k Janově vyhlídce
I dnes je kolem skalního města několik vyhlídek. Jedna z nich je Janova vyhlídka ležící nedaleko hradu Valdštejn. Dostat se k ní dá celkem snadno po červeně značené Zlaté stezce. Po této, zřejmě nejfrekventovanější cestě Českého ráje, se přijde k rozcestníku U Kavčin, kde je nutné se dát podle směrovky po modré značce.

Maiselova synagoga


Maiselova synagoga


Maiselova synagoga se nachází v historické části Prahy na Starém městě v ulici Maiselova. Tato ulice byla pojmenována právě po zakladateli synagogy, zámožném občanu a primasu Židovského města pražského Mordechajemu ben Šemuelu Maiselovi.
Maiselova synagoga
Ten již financoval rozsáhlou renesanční přestavbu pražského židovského ghetta, při které dal přistavět v roce 1564 Vysokou synagogu s přilehlou Židovskou radnicí, nemocnici a nechal vydláždit i hlavní ulici v tehdejším Židovském městě.
vysoká synagoga
V letech 1590-1592 se rozhodl postavit vlastní rodinou synagogu pojmenovanou jeho jménem. Stavbu navrhl významný stavitel Juda Coref de Herz a samotnou výstavbu řídil Josef Wahl. Šlo o neobvyklý projekt v renesančním slohu s gotickými prvky, kdy celou stavbu podpíralo na 20 mohutných pilířů.
Maiselova synagoga
V roce 1689 postihl Maiselovu synagogu požár a následně byla rekonstruována již v modernějším barokním slohu. Další přestavby synagogy proběhly v letech 1862-1864 a 1893-1905, kdy byly do stavby použity některé gotické prvky.

Velkopřevorský mlýn


Velkopřevorský mlýn
Velkopřevorský mlýn se nachází na Malé Straně, na jednom z nejromantičtějších a nejtajuplnějších míst historické Prahy.
Velkopřevorský mlýn
Samotné mlýnské kolo je ponořeno v Čertovce, což je 740 metrů dlouhý umělý vltavský kanál, oddělující Kampu od Malé Strany. A právě toto místo Čertovky a Kampy je opředeno mnoha pověstmi a záhadami. Oblíbili si ho i filmaři, takže zdejší mlýnské kolo můžeme například vidět ve známém dětském filmu Chobotničky z druhého patra.
Velkopřevorský mlýn
I dnes hlídá mlýn pohádková bytost v podobě vodníka.
Velkopřevorský mlýn
Na Čertovce bylo původně devět mlýnů. Mlýnská kola už ale už mají pouze dva. Prvním je mlýn Huť, u kterého se kromě otáčejícího se kola dochovalo ještě stavidlo.

Novomlýnská (Petrská) vodárenská věž


Novomlýnská (Petrská) vodárenská věž

více o tomto výletu na:

Novomlýnská, ale též Petrská nebo Dolní novoměstská, to všechno jsou názvy pro jednu a tutéž historickou vodárenskou věž, stojící na Praze 1 nedaleko Štefánikova mostu.
Novomlýnská (Petrská) vodárenská věž
Dnes je zřejmě nejužívanějším názvem Novomlýnská věž, podle pražských Nových Mlýnů, které tu v minulosti fungovaly.
Novomlýnská (Petrská) vodárenská věž
Vodárenská věž stála původně přímo na břehu řeky Vltavy, ale vlivem naplavenin, regulací břehů, výstavby náplavky a přilehlých komunikacích se postupně její poloha od řeky vzdálila až na dnešních asi 100 metrů.
Novomlýnská (Petrská) vodárenská věž
Vůbec první vodárenská věž zde byla postavena kolem roku 1536. Jednalo se o dřevěnou věž rozvádějící vodu do kašen a přilehlých domů Dolního Nového města. Pravděpodobně byla zničena požárem, což bylo ostatně u těchto dřevěných vodárenských věží dost časté, neboť při mrazech se rozmrazovalo vodovodní potrubí pomocí otevřeného ohně.


středa 21. listopadu 2012

hrad Valdštejn


hrad Valdštejn

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/702

Hrad Valdštejn se nachází nedaleko Turnova, v jedné z nejnavštěvovanějších oblastí Čech, v Českém ráji. Je součástí Zlaté stezky, spojující ty nejkrásnější místa této turisticky oblíbené lokality.
hrad Valdštejn
Byl založen v období let 1260-1280 Jaroslavem z Hruštice z rodu Markvarticů, předků pánů z Valdštejna. Právě Valdštejnové a poté i páni z Vartenberka byli jeho dalšími majiteli.
hrad Valdštejn
Hrad musel čelit nájezdům jak husitů, tak loupeživých rytířů a i proto využil výhodného postavení na třech skalních blocích a rozdělil se na dva hrady. Zadní část hradu tak představovala typický těžce přístupný skalní hrad.
hrad Valdštejn
Valdštejn navíc chránilo ze zranitelného jihu ještě předsunuté opevnění Kavčiny.
Zobrazit celý článek:
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/702
Více tipů na výlet:
http://www.fototuristika.cz/searcher/filter?tips=1&view=1&order=1&x=64&y=14/

středa 7. listopadu 2012

kaple sv.Kříže (Pražský hrad)


kaple sv.Kříže (Pražský hrad)

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/700

Kaple sv. Kříže se nachází na druhém nádvoří Pražského hradu. Vystupuje z jižního podélného křídla v místě, kde bývaly budovy stavebního úřadu a korunovační kuchyně Karla IV. z roku 1723, užívané později jako hlavní strážnice.
kaple sv.Kříže
V rámci tereziánské přestavby, kterou vedl vídeňský dvorní architekt Marie Terezie Nicola Paccassi, postavil v letech 1756-1764 v těchto místech barokní kapli architekt Anselmo Lurago.
kaple sv.Kříže
O sto let později, v letech 1852-1858 ji nechal přestavět rakouský excísař a poslední český král Ferdinand I. Kaple byla rozšířena, klasicistně upravena a její severní průčelí bylo osazeno plastikami sv.Petra a Pavla od sochaře Emanuela Maxe.
kaple sv.Kříže
V 60.letech 20.století se rozhodlo o upravení kaple ve výstavní síň a vytvoření expozice s ukázkou Svatovítského pokladu.

Tetín


Tetín

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/698

Tetín se nachází v krásné krajině Českého krasu nedaleko města Beroun. Je to sice malá obec asi s 2000 obyvateli, ale velká svou historií. Vždyť se tu nachází zámek, tři kostely a pozůstatky hradu založeného za Václava II. kolem roku 1288.
Tetín
V 8.století bývalo v místě Tetína slovanské hradiště. Podle pověstí ho založila Krokova dcera Teta. Později zde sídlila i první česká kněžna Ludmila, vdova po přemyslovském knížeti Bořivojovi. V roce 921 ji však nechala zavraždit její snacha Drahomíra.
Tetín
Ve 13.století zdejší hradiště zaniká a posléze je zde vystavěn hrad. Nejdříve sloužil královskému lovčímu Václava II. a poté Štěpánu z Tetína a jeho synům.
pozůstatky hradu Tetín
Po odkoupení hradu Karlem IV. a připojením Tetínského panství ke Karlštejnskému, zájem o hrad upadá a Tetín postupně zaniká. Zřícenina byla navíc v 19.století při zdejší těžbě téměř celá zničena. Dodnes se tak dochovaly pouze nepatrné zbytky zdí čtverhranné věže a bývalého paláce.

zážitková stezka Polom v horské smrčině


zážitková stezka Polom v horské smrčině

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/697

Zážitková stezka Polom v horské smrčině se nachází na Šumavě, na vrcholu Polední hory, hned vedle známé rozhledny Poledník.
zážitková stezka Polom v horské smrčině
A protože vede k této stezce stejná cesta jako k Poledníku, dovolíme si použít úvodní část textu z našeho výletu rozhledna Poledník ( více o něm na http://www.fototuristika.cz/tips/detail/659). Nejpoužívanější cesta na Poledník a tudíž i k zážitkové stezce Polom v horské smrčině je cesta ze šumavské vesničky Prášily.
Prášily
Sem zajíždí autobus a navíc je kousek od Prášil velké bezplatné parkoviště Slunečná (Poledník), které využívá většina návštěvníků, včetně nás.
parkoviště Poledník u Prášil
Kroky pak obvykle směřují k Prášilskému jezeru, které leží při cestě na Poledník. Návštěvu tohoto ledovcového jezera by si neměl nechat nikdo ujít, neboť patří k nejkrásnějším místům na Šumavě (více o něm na http://www.fototuristika.cz/tips/detail/646).

Lázně Bílina


Lázně Bílina

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/696

V místech, kde byly objeveny léčebné minerální prameny, obvykle vznikaly i lázně. Nejinak tomu bylo i v oblasti Českého středohoří u města Bíliny.
lázně Bílina
zdroj Google: namaloval Franz Skopalik - Wien 1899 - BILINER SAUERBRUNN
Zdejší prameny byly využívány již někdy kolem 16.století. Dokonce ještě na počátku 18.století se z nedostatku vody používala voda z pramenů pro domácí potřebu.
lázně Bílina
Bílinská kyselka, jak se minerální vodě začalo říkat podle její chuti, má vysoký obsah kysličníku uhličitého a tak je přirozeně perlivá.
lázně Bílina
Obchodovat se s ní začalo už v 16.století, kdy se plnila hliněných džbánků, které se zalévaly voskem a expedovaly zákazníkům. Nejrozšířenějším obchodním jménem byl BILINER SAUERBRUNN.

skalní hrad Kozlov (Chlum)


skalní hrad Kozlov (Chlum)

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/695

Pozůstatky skalního hradu Kozlov, dříve nazývaného též Chlum, se nachází v turisticky oblíbené a hojně navštěvované lokalitě Český ráj. Leží však v lesích na západ od hradu Valdštejn, což je trochu stranou od velmi frekventované Zlaté stezky. Má to však jednu výhodu, je tu naprostý klid, nikdo vás neruší, moc lidí tu totiž nepotkáte.
skalní hrad Kozlov (Chlum)
Nejkratší cesta na Kozlov vede z obce Podháj. Odtud vcházíme do lesa, kde se po chvilce napojíme na žlutě značenou cestu ze Všeně. Pomalu se začínají objevovat i první pískovcové kameny. Zaujímá nás jeden obrovský balvan, který jakoby sem přilétl odněkud ze shora.
cestou na skalní hrad Kozlov (Chlum)
Stoupáme do vrchu a už v dálce vidíme prosvítat mezi stromy obrovskou skalní hradbu. Je zřejmé, že jsme u cíle.
cestou na skalní hrad Kozlov (Chlum)
Dva mohutné skalní kvádry vytvářejí vstupní bránu do značně rozlehlého areálu bývalého hradu.