čtvrtek 29. května 2014

letohrádek Kamýk, Osek u Rokycan

letohrádek Kamýk, Osek u Rokycan

Pozůstatky letohrádku Kamýk se nachází na skalnaté vyvýšenině v Oseku u Rokycan.
letohrádek Kamýk
Ještě než tu byl letohrádek postaven, stával na tomto vršku vysoký kamenný sloup s křížem na vrcholku ověnčen císařskou korunou pozlacenou ohněm a obklopený sochami světců sv.Vavřince, Floriána, Háty a Kristýny, kteří byli uctíváni jako patroni proti moru. Údajně tu stála i poustevna, ale dnes po tomto místě zvláštní zbožnosti již není ani památky a zaniklo zřejmě v souvislosti s výstavbou letohrádku.
letohrádek Kamýk
Po roce 1750 nechal totiž hrabě Jan Šternberk na vršku vybudovat barokní letohrádek. Šlo o přízemní budovu obdélníkového půdorysu, jež se stala součástí módního krajinářského parku a sloužila k občasným pobytům vrchnosti z nedalekého zámku.
letohrádek Kamýk
letohrádek Kamýk
V roce 1774 přestává být osecký zámek panským sídlem a funkce letohrádku tak pozbývá smyslu. V průběhu 19.století tak pustl a postupně se změnil ve zříceninu.

sobota 17. května 2014

Panenská skála

Panenská skála

Na samém okraji Lužických hor nedaleko města Cvikov se nachází zajímavý přírodní útvar zvaný Panenská skála.
Panenská skála
Přijít k němu lze ze severu přes romantické Údolí samoty od Cvikova po zelené značce (cca 4km), z jihu od Radvance nebo ze západu od Nového Boru kolem Havraních skal s pěknou skalní vyhlídkou (cca 3km).
vyhlídka na Havraních skalách
vyhlídka na Havraních skalách
Panenskou skálu nejde přehlédnout. Vypíná se na malém návrší sousedícím s radvaneckou hájovnou jen několik desítek metrů od cesty.
Panenská skála
Jde vlastně o dvojici pozoruhodných pískovcových útvarů, stojících v těsné blízkosti vedle sebe.

pondělí 12. května 2014

hrad Brada

hrad Brada

Zřícenina hradu Brada se nachází na Jičínsku, v nejvýchodnější části Prachovských skal zakončený dvěma vrcholy.
hrad Brada
Tím prvním je Přivýšina s vyhlídkou spisovatele Václava Čtvrtka.
vyhlídka Václava Čtvrtka
Asi 1 km za ní je druhý vrch, na kterém se dochovaly dodnes již jen nepatrné pozůstatky hradu Brada.
hrad Brada
Hrad byl postaven někdy kolem poloviny 13.století za působení Pakoslavova syna Načerada. V průběhu jeho existence změnil několikrát majitele a v roce 1500 je zmiňován už jako pustý.

neděle 4. května 2014

Křížová cesta u Cvikova

Křížová cesta u Cvikova

Křížová cesta se nachází na Křížovém vrchu, též zvaném Kalvárie, vzdáleném asi 1,5km od města Cvikov.
Křížová cesta u Cvikova
Z jedné strany sousedí s poněkud vyšším Zeleným vrchem a z druhé s areálem dětské léčebny.
Křížová cesta u Cvikova
A právě u této léčebny lze zaparkovat a již po několika desítkách metrů se vchází do lipové aleje s kapličkami křížové cesty.
Křížová cesta u Cvikova
Na počátku 18.století se rozhodl Johann Franz Richter spolu s Florianem Friedrichem po získání povolení ke výstavbě poustevny, vybudovat zde poutní místo. Na vrcholku kopce postavili 3 kříže, dřevěnou kapli Božího hrobu a postupně od shora začaly přibývat i kapličky s motivy Ježíšovy útrpné cesty namalované na plátně.