čtvrtek 21. listopadu 2013

Křížová cesta Kuníček – Kuní

Křížová cesta Kuníček – Kuní

Křížová cesta Kuníček – Kuní je jednou z nejmladších a nejnápaditějších křížových cest u nás.
Křížová cesta Kuníček – Kuní
Nachází se na Sedlčansku u obce Petrovice, na okraji vesničky Kuníček. Po křížové cestě Počepicekřížové cestě Jesenice je již třetí křížovou cestou v tomto „Kraji balvanů“.
Křížová cesta Kuníček – Kuní
A právě tyto balvany typické pro tento kraj originálně využil akademický sochař Ivar Kodym z blízké vesnice Jalovčí a v letech 1998-2000 do nich vytesal motivy z poslední cesty Ježíše Krista.
Křížová cesta Kuníček – Kuní
Na vytvoření této výjimečné křížové cesty ze 14 žulových kamenů přispěli občané z okolních vesniček z vlastních peněženek. A tak se sluší zveřejnit, kdo se na takovém milém počinu podílel.

kostel sv.Václava na Zderaze

kostel sv.Václava na Zderaze

V Praze na Novém Městě, na nároží ulic Resslova a Dittrichova, se nachází gotický kostel sv.Václava.
kostel sv.Václava na Zderaze
Stojí na místě bývalé osady Zderaz, založené ještě před vznikem Nového Města pražského.
kostel sv.Václava na Zderaze
Původně tam ale stával romantický farní kostelík sv.Petra a Pavla postavený v letech 1170-1180. Na kostel sv.Václava byl přestavěn až kolem roku 1380. Přesto ještě dnes lze spatřit na západní stěně kostela jeho pozůstatek v podobě dvou románských okének.
kostel sv.Václava na Zderaze
V 17.století získal kostel řád bosých augustiánů, který u něj vybudoval klášter. Za Josefínských reforem byl stejně jako ostatní církevní stavby zrušen.

úterý 12. listopadu 2013

Vrškámen

Vrškámen

Sedlčansko ve středních Čechách se nazývá „Krajem balvanů“, a právem. Na jeho území se totiž nalézá velké množství větších či menších žulových kamenů vzniklých z původních velkých skalnatých bloků po staletí opracovávaných erozí.
přírodní památka Vrškámen
Jedním takovým místem, kde je soustředěno větší množství těchto balvanů i s největším viklanem v České republice je přírodní památka Husova kazatelna.
viklan Husova kazatelna
viklan Husova kazatelna

Dalším neméně atraktivním místem je přírodní památka Vrškámen, nacházející se nedaleko této Husovy kazatelny, asi 1km od obce Petrovice.
přírodní památka Vrškámen
Jde o jedno z nejmenších chráněných území u nás s rozlohou 863 metrů čtverečních, na kterém se nachází obrovský žulový balvan.

rozhledna Kuníček

rozhledna Kuníček

Rozhledna Kuníček pojmenovaná podle stejnojmenné přilehlé vesničky se nachází nedaleko obce Petrovice na Sedlčansku.
rozhledna Kuníček
V roce 2003 ji na úpatí vrchu Hodětín nechali postavit za 16,5 milionů korun tři operátoři mobilních sítí. Už z toho je patrné, k jakému vzhledu byla předurčena.
rozhledna Kuníček
Podle návrhu architektů ing. P. Konopy a ing. V.Charváta nevyrostla naštěstí úplně strohá „kovová hrůza“, jakých můžeme u nás vidět celkem dost.
rozhledna Kuníček
Tato telekomunikační věž kombinovaná s rozhlednou se skládá v podstatě ze dvou částí. Ta hezčí spodní část, slouží jako mohutný podstavec vytvořený ze dvou železobetonových souosých válců obezděných přírodním kamenem a zakončený ve výšce 10m vyhlídkovou plošinou.

Křížová cesta Jesenice

Křížová cesta Jesenice

U obce Jesenice na Příbramsku, nedaleko Sedlčan, se nachází zajímavá křížová cesta. Je nejstarší ze tří křížových cest, které se v této oblasti vyskytují.
Křížová cesta Jesenice
Podle farní kroniky vznikla kolem roku 1836. Je tvořena dnes již trošku vzácnými vysokými kamennými kříži, čímž se podobá nedaleké křížové cestě v Počepicích.
Křížová cesta Jesenice
Podobné mají i obrázky zhotovené podle námětů dětí základní školy v Jesenicích, umístěné ve výklencích křížů a vyobrazující poslední cestu Ježíše Krista.
Křížová cesta Jesenice
Liší se ale počtem křížů, Jesenická křížová cesta má totiž trochu netradičně 17 křížů.

Husova kazatelna

Husova kazatelna

Asi 3km severovýchodně od Petrovic, kousek nad Žemličkovou Lhotou se na lesnatém kopci nachází Husova kazatelna.
Husova kazatelna
Jde o přírodní památku vyhlášenou v roce 1977, kde se na ploše 9ha vyskytuje neobvykle velké množství žulových kamenů.
přírodní památka Husova kazatelna
Tyto kameny byly po mnoha stoletích opracovávány erozí a získávaly tím i zajímavé tvary lidem připomínající například hřib, žábu, pecen chleba…, každému podle jeho fantazie.
přírodní památka Husova kazatelna
Hlavní dominantou této pozoruhodné přírodní památky je největší viklan nacházející se na území České republiky.