čtvrtek 28. června 2012

hrad Petrohrad (Petršpurk)


hrad Petrohrad (Petršpurk)

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/616

Skromné pozůstatky bývalého hradu Petrohrad se nacházejí na zalesněném návrší nad stejnojmennou obcí. Tím, že se z hradu mnoho nedochovalo, není úplně jasné, jak přesně vypadal.
hrad Petrohrad (Petršpurk)
Byl postaven někdy kolem roku 1360. Jednalo se nejspíše o hrad bergfritového typu, což je zřejmé z dochované sklepní části oválné věže nad přístupovou cestou.
hrad Petrohrad (Petršpurk)
Ta je dosti hluboká, takže je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, aby tam nikdo nespadl.
hrad Petrohrad (Petršpurk)
Od ní jsou také hezké výhledy na okolní krajinu.
hrad Petrohrad (Petršpurk)
Vzhledem k členitosti vrchu byl hrad pravděpodobně rozdělen na horní a dolní část. Na místě dolní části hradu byla v roce 1652 postavena oválná kaple Všech svatých, která se nyní ukrývá mezi stromy.

Kouřim


Kouřim

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/615

Středočeské město Kouřim leží necelých 20km od Kolína.
město Kouřim
Území Kouřimi bylo osídleno lidmi již 3000let př.n.l. Od 6.století postupně přicházeli do těchto míst Slované a vybudovali tu rozsáhlé opevněné hradiště Stará Kouřim. Na jedné z informačních tabulí naučné stezky Stará Kouřim je znázorněno, jak zdejší hradiště vypadalo i s detailní kresbou konstrukce halové stavby.
hradiště s konstrukcí halové stavby
Dnes na místě hradiště stojí pouze kaplička sv. Víta, odkud jsou pěkné výhledy do okolní krajiny.
kaplička sv.Víta
Asi o 200 metrů níže se nachází Libušino jezírko sloužící dříve jako zdroj pitné vody. Kdysi bylo napájeno vodou z puklinového pramene a deštěm, nyní je bohužel úplně vyschlé.

naučná stezka Sklárna


naučná stezka Sklárna

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/614

Uprostřed lesů Žihelské a Jesenické pahorkatiny, nedaleko nejmenšího středoevropského historického města Rabštejn nad Střelou, se nachází osada Sklárna. Poprvé je osada zmiňována na počátku 13.století. První osídlenci se zde zabývali převážně zemědělstvím a lesnictvím. V letech 1825 zde hrabě Lažanský založil sklárnu na výrobu plochého a tabulkového skla. V roce 1868 došlo k požáru. Sklářská huť však byla znovu obnovena a vylepšena o moderní vytápění dřevoplynem. Jedinou vzpomínku na tu dobu představují dnes pouze mohutné kaštany v centru osady.
naučná stezka Sklárna - osada Sklárna
V současné době je osada Sklárna známá především rozsáhlou školou v přírodě. Je zde chatový autokemp, lanové centrum a možnost plného sportovní i turistického vyžití.
osada Sklárna
lanové centrum Sklárna
Jednou z možností jak strávit příjemný den je projít si zdejší naučnou stezku Sklárna. Je celkem nenáročná a prakticky celá vede lesem a po lesních pěšinách. Navíc je to okruh, takže začíná i končí v osadě Sklárna.
začátek NS Sklárna
Na trase je celkem 13 zastavení s informačními tabulemi, z kterých se lze dozvědět něco o životě v lese, u vody i ve vodě, o ptactvu, o houbařství, o lesnictví, o geologii území a vzniku neobvyklých kamenných seskupení.

Rabštejn nad Střelou


Rabštejn nad Střelou

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/613

Rabštejn nad Střelou je nejmenší české a zřejmě i středoevropské historické město. Nachází se na Plzeňsku asi 7 km od města Manětín. Bylo postaveno na vysokém skalnatém ostrohu, který obtéká ze tří stran řeka Střela.
Rabštejn nad Střelou
První písemná zmínka o Rabštejnu pochází již z roku 1269. Na počátku 14.století byl zde postaven gotický hrad. Dodnes se z něj dochovala část hradeb a pozůstatky dvou oválných věží oddělené od sebe hlubokou rozsedlinou, kterou nyní vede silnice.
Rabštejn nad Střelou
Podle nejnovějších průzkumů to vypadá, že tu nestál jeden hrad, ale jakýsi dvouhrad. Jeden se jmenoval Rabštejn a druhý Sychrov. Dostatek důkazů však chybí.
Rabštejn nad Střelou
Historické městečko má i další velice zajímavé stavby. Jednou z nich je barokní zámek z 16.století, který je ale v soukromých rukách a není pro veřejnost přístupný.

pátek 22. června 2012

rozhledna Na Hořidlech


rozhledna Na Hořidlech

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/612

Asi 10km na východ od Litoměřic se nachází vrch Hořidla. Z něho jsou pěkné výhledy do okolní krajiny a tak se stal již v minulosti pro mnohé vítaným výletním místem. I proto zde stálo dříve pohostinství s  vyhlídkovou plošinou. Objekt však po druhé světové válce zanikl.
rozhledna Na Hořidlech
S nápadem vystavět přibližně na stejném místě rozhlednu, přišel pan Procházka a Andrýsek z blízké vsi Třebutičky. Návrh se ujal a za podstatné finanční podpory Ministerstva financí (1,4 mil.korun)  a částečné obce Chotiněves (300 00korun) byla na tomto vrchu v roce 2008 postavena rozhledna s názvem Na Hořidlech.
rozhledna Na Hořidlech
Konstrukce rozhledny je železná. Do kamenného čtvercového podstavce je zapuštěn ocelový tubus, kolem kterého se vine vřetenové schodiště s 67 schody.
rozhledna Na Hořidlech
V horní části je rozhledna zakončena kruhovým vyhlídkovým ochozem. I se zábradlím dosahuje rozhledna výšky 14 metrů.

U Báby – U Lomu


U Báby – U Lomu

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/611

Oblastí žulových balvanů by se dalo nazvat území v okolí obce Žihle na Plzeňsku. Žihelský les je doslova posetý těmito balvany. Některé jsou menší, některé větší a jsou tu i jedinci dosahující doslova gigantických rozměrů.
U Báby – U Lomu
I proto bylo zdejší území vyhlášeno v roce 1933 za přírodní památku. Ta zahrnuje dvě oddělené skupiny žulových kamenů s ukázkou různých forem balvanovitého rozpadu tiské žuly v období druhohor a třetihor. Tato území jsou pojmenována U Báby - U Lomu.
U Báby – U Lomu
Nejlepší přístup na prohlídku této přírodní památky je z obce Žihle. Na jejím konci ve směru na Rabštejn nad Střelou je malé asfaltové parkoviště. Odtud se sejde několik desítek metrů zpět do obce, kde mezi domy vede žlutá značka.
parkování v obci Žihle
Po vstupu do lesa a průchodu kolem torza lesní lavičky je na jednom z kamenů vytesaný nápis  „Cesta paní Růženy Slavíkové-Mattueové“. Jak je vidět i lesní cesty mohou mít svá jména.

Opičí hlava (skála a vyhlídka)


Opičí hlava (skála a vyhlídka)

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/610

Vyhlídka Opičí hlava se nachází na Úštěcku u obce Ostré, přesněji v Havraním dolu zvaném Úštěcké Švýcarsko. Je to specifická vyhlídka a to z toho důvodu, že z ní nejsou daleké výhledy do okolní krajiny, jak to u vyhlídek bývá. Z této vyhlídky se díváte „pouze“ na protější pískovcové skály.
Opičí hlava
Ale není skála jako skála. Jeden z pískovcových útvarů totiž v horní části připomíná hlavu opice. Nedá se to přehlédnout, ta podoba je patrná hned na první pohled.
Opičí hlava
Naproti ní byl zbudován dřevěný altánek, který poskytuje výhled na tuto opičí skálu. Proto se tomu místu říká Opičí vyhlídka. Uvnitř je příjemné posezení a lze se v něm schovat i před deštěm.
Opičí hlava - vyhlídka
Trošku je nyní problém s výhledem na inkriminovanou opičí hlavu, neboť okolí altánku mírně zarůstá. Naštěstí v den naší návštěvy se konal na Úštěcku dětský den a v altánku zrovna seděla čarodějnice se svými pomocníky.

Vaňovská skála (vyhlídka)


Vaňovská skála (vyhlídka)

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/609

Vaňovská skála je celkem nenápadné místo, které každý ocení, až když tam opravdu je. Nešplhá se k ní po skalách ani nestoupá do příkrého kopce. Příchod k ní je naprosto bezpečný a po rovině, takže je vhodný jak pro malé děti, tak pro méně zdatné seniory.
příchod k Vaňovské skále
Hlavní kouzlo Vaňovské skály spočívá v tom, že slouží jako jedinečná vyhlídka s nádhernými výhledy na řeku Labe, Ústí nad Labem a blízké okolí.
Vaňovská skála (vyhlídka)
Na Vaňovské skále jsou dvě vyhlídková místa. První je trošku schované po pravé straně mezi stromy. Právě toto místo je označeno žlutou značkou jako vyhlídka.
Vaňovská skála (vyhlídka)
Lze se zde posadit na okraj skály odkud je krásný výhled do údolí na protékající řeku Labe, na Brnou, na Malý a Velký Ostrý.

Kočka (Sovice)


Kočka (Sovice)

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/608

Na čedičovém vrchu při turistické cestě mezi Litoměřicemi a Žitenicemi se nachází zajímavý skalní útvar. Nejčastěji se mu říká Kočka, ale též se lze setkat s názvy Sovice, Soví vrch nebo Kočičí hrad. 
Kočka (Sovice)
Kolik názvů tolik podob. Záleží totiž z jaké strany a z jakého úhlu se na tento skalní útvar díváte.
Kočka (Sovice)
Z tohoto pohledu spíše připomíná sovu.
Kočka (Sovice)
A z této strany je to zase jasná kočka. Což umocňuje i lidová tvořivost neznámého umělce…

kostel Prachová


kostel Prachová

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/607

Kostel Prachová, dnes už pouze jen zřícenina, se nachází na Litoměřicku mezi obcemi Hrušovany a Encovany. Leží ukrytý za vzrostlým porostem na stejnojmenném návrší Prachová a již z dálky je vidět jeho vykukující věž.
kostel Prachová
Ke kostelu vede cesta od hřbitova, kde lze pohodlně zaparkovat. Ten leží asi 300 metrů za posledními domky obce Hrušovany ve směru na Encovany. Pak se jen přejde silnice a polní cestou je to ke kostelu asi půl kilometru.
cestou od hřbitova ke kostelu Prachová
Někde se psalo, že se o kostel starají nějací dobrovolníci z turistického oddílu, kteří čistí jeho okolí od náletových rostlin. Zřejmě jsme přišli ještě před tímto čištěním, neboť prodrat se dovnitř byl docela problém.
poněkud zarostlý kostel Prachová
Zdejší návrší Prachová, po které je pojmenována i současná zřícenina kostela, nese jméno po vsi zmiňované již v letech 1275 a 1386. Tehdy byla tato ves i s kostelem svatého Mikuláše v majetku chotěšovského kláštera. Pravděpodobně za husitských válek (někde se o hovoří i o 30leté válce) ves Prachová zanikla a již nebyla obnovena.

skály Milenci


skály Milenci

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/605

Skály Milenci se nachází na úbočí Vaňovského vrchu asi 7 kilometrů od Ústí nad Labem. Tvoří ho dva samostatné skalní útvary stojící těsně při sobě.
skály  Milenci
To, že zde ještě stojí a odolávají po desetiletí povětrnostním podmínkám, vděčí svému složení. Jsou totiž ze zvláště odolného a vzácného čediče, monchiquitu.
skály  Milenci
Oblíbili si je i horolezci, což dokazují plechové schránky s vrcholovými knihami na jejich vršku. A zřejmě od horolezců zlidověl i název Milenci.
skály  Milenci s vrchovou knihou
Skály Milenci jsou častým cílem i běžných výletníků, zvláště těch mladších, neboť už samotný název přitahuje zvědavost.rozhledna Strážný vrch u Merboltic


rozhledna Strážný vrch u Merboltic

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/604

Rozhledna Strážný vrch se nachází na stejnojmenném vrchu mezi obcemi Merboltice a Velká Javorská v Českém středohoří.
rozhledna Strážný vrch u Merboltic
Přijít k rozhledně lze kratší, ale náročnější cestou od zvonice v Merbolticích. Snadnější, ale o něco delší (asi 2km) je cesta z osady Velká Javorská, kterou jsme si zvolili my. V nejvyšším bodě této osady je u trafostanice malé parkoviště, kde necháváme auto i přes upozornění, že nám na něj může něco spadnout…
parkování ve Velké Javorské
Hned u ní je velká pastvina s krávami a s pěkným výhledem na vystupující vrchy Ronov a Vlhošť.
výhled z Velké Javorské
Směrovka ke Strážnému vrchu s rozhlednou nás navede na polní cestu. Nejdeme však podél lesa neznačenou cestou, jak nám radí, ale chceme cestou navštívit ještě vrchol Havraního vrchu, odkud má být podle mapy kruhový výhled do krajiny.

Kalvárie Ostré


Kalvárie Ostré

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/603

Kalvárie Ostré je poutní místo, jehož zakladatelem byl hejtman jezuitského liběšického panství  Václav Růžička spolu s liběšickými jezuity.
Kalvárie Ostré
Nachází se na okraji obce Ostré u Úštěka. Základní kámen tohoto barokního areálu byl položen 6.6. 1707. Za stavitele se považuje přední architekt té doby Octavian Broggi, není to však písemně doloženo. Slavné poutě se zde pak konávaly každého 3.května.
Kalvárie Ostré
Přestože šlo o významnou památku, dlouhou dobu se o ni nikdo nestaral. Postupně začala chátrat, mnoho soch bylo zničeno, jedna z kaplí vyhořela, vnitřní vybavení zmizelo, celý areál zarostl a hrozilo, že tato památka zcela zanikne.
Kalvárie Ostré
To nenechalo klidné místní občanské sdružení pro obnovu památek Úštěcka a od roku 2005 začalo usilovat o záchranu objektu. Ve spolupráci s dalšími dobrovolníky se celé místo postupně vyčistilo a z různých finančních příspěvků začala i celková rekonstrukce areálu.

pátek 15. června 2012

kaňon a vodopád potoka Kolné


kaňon a vodopád potoka Kolné

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/602

Kaňon a vodopád potoka Kolné se nachází u osady Kolná vzdálené asi 8km od České Lípy. Leží na velice nenápadném místě, kam nevede ani turistická značka. Proto se můžete v temném kaňonu Kolenského potoku trošku bát, neboť tam davy turistů určitě nepotkáte.
kaňon a vodopád potoka Kolné
K místu lze přijít z nedaleké obce Stvolínky po neznačené cestě přes Stvolínské nivy. Kratší a asi i bezpečnější cesta vede z osady Kolné. Při příjezdu od obce Stvolínky je ještě před osadou malá křižovatka s trojúhelníkovým travnatým ostrůvkem. Zde je možné auto ponechat a vydat se vpravo do Kolné.
kaňon a vodopád potoka Kolné
Po necelých 200 metrech, hned za cedulí Kolné, vede cestička mezi dvěma místními staveními. Na jejím konci je louka, přes kterou vede vpravo maličko vyšlapaná cestička do lesa. Že jdete správně poznáte hned při příchodu do lesa podle cedule přírodní památka.
kaňon a vodopád potoka Kolné
To už vstupujete do rokle s protékajícím Kolenským potokem. I když protékajícím….Hned na začátku je dobré zmínit, že návštěva tohoto místa je nejvhodnější v období od podzimu do jara nebo po vydatných deštích, zkrátka, když je hodně vody, aby se projevila opravdová krása zdejšího potoka.

neděle 10. června 2012

památník Lidice


památník Lidice

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/601

Památník Lidice je národní kulturní památka připomínající jednu z velkých tragedií II.světové války.
památník Lidice
V průběhu této války byl v Praze Libni spáchán českými parašutisty, vyslanými naší exilovou vládou v Londýně, atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Ten následkům zranění po několika dnech podlehl. Zemřeli ale i parašutisté, kteří byli odhaleni v pravoslavném kostele sv.Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici.
památník Lidice
 Odplatou za atentát byl rozkaz šéfa SS a policie Karla Hermanna Franka, vyhladit Lidice z mapy světa a její obyvatele zlikvidovat. Došlo k tomu z 9. na 10.června 1942. Celá vesnice byla do základů vypálena. Přímo na místě bylo zastřeleno 173 lidických mužů.
památník Lidice
Ženy a děti byly odvlečeny do Kladna. Po třech dnech byly ženy deportovány do koncentračního tábora Ravensbrück, děti putovaly do dětských domovů a do Německa k poněmčení. Z celkové počtu 503 obyvatel se vrátilo po válce do Lidic 143 žen a 17 dětí. Přežil pouze jediný muž, František Saidl. Jako památka na vyhlazení Lidic nacisty byl v místech nad bývalou vesničkou vystavěn památník.

Jelínkův most


Jelínkův most

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu:

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/598

Pozoruhodný krasový útvar Jelínkův most se nachází na chráněném území Českého krasu v útesech jižní části vrchu Kotýz.
Jelínkův most
Jde o dvojitý skalní most, překlenující  asi 9 metrů hlubokou skalní puklinu. Vytváří tak pozoruhodný tvar připomínající vysoké gotické okno známé ze staveb kostelů.
Jelínkův most
Nejlépe viditelný je zevnitř skalní soutěsky. Dá se do ní vlézt, ale není to pro každého. Je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, zvláště za mokra, neboť se uzoučká cestička směrem k mostu svažuje a uklouznutí a vypadnutí by bylo pro každého tím posledním…
Jelínkův most
Stěny soutěsky zdobí na několika místech drobné krystalky krasových hornin.