úterý 29. listopadu 2011

hrad Kalich

hrad Kalich

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/386

Stopy slavného husitského vojevůdce Jana Žižky nás zavádí do obce Třebušín, ležící asi 9km od Litoměřic. Na vysokém skalnatém ostrohu se nachází pozůstatky hradu Kalich, který zde nechal Jan Žižka postavit poté, co bylo rozbořeno jeho sídlo v Trocnově.
Třebušín a Kalich
Nejdříve ale musel dobýt dřevěnou tvrz obývanou německými rytíři. Pak na jejím místě vystavěl v roce 1421 menší kamenný hrad, který sloužil i jako jeho osobní sídlo a pojmenoval ho podle symbolu husitství Kalich. Ze severu a jihu byl chráněn strmými skalisky, na zbylých stranách nechal výborný stratég Žižka vybudovat dokonalé opevnění, které dnes činí z Kalichu památku evropského významu. 
na vrcholu Kalichu
 Stavba hradu nebyla jednoduchá, neboť husité museli během ní čelit nepřátelským útokům Zikmunda z Vartemberka, který si postavil také malý hrad hned naproti na vrchu Panna.

údolí Skalského potoka

údolí Skalského potoka

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/384

Údolí Skalského potoka se nachází ve východní části Kokořínska, kousek od obce Nosálov. V této vesnici, známé jako památková rezervace lidové architektury, zaparkujeme na návsi. Hned nás uchvátí kouzelné prostředí roubených stavení.
vesnice Nosálov
Po jejich prohlídce se vydáme po žluté značce starou mlýnskou cestou vedoucí roklí Čihadly. V dolní části rokle je cesta vysekaná ve skále, na které jsou ještě vidět patrné rýhy od železných obručí kol.
stará mlýnská cesta do údolí Skalského potoka
Po chvilce se před námi otevře volný prostor s pískovcovými skalami po stranách. V roce 1873 stála v těchto místech osada o 6 domech. Zůstalo po ní asi 15 vytesaných skalních místností, z nichž některé sloužily jako obydlí, jiné jako chlévy či sklady.


pátek 25. listopadu 2011

Lanová dráha Diana

Lanová dráha Diana

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/382

Karlovy Vary byly na počátku 20. století nejvyhledávanějším lázeňským městem v Evropě. Jezdili se tam léčit lidé z mnoha zemí. Své lázeňské pobyty si pacienti zpestřovali procházkami po okolních stezkách zalesněných kopců vypínajících se nad lázeňskou oblastí. Chyběla ale přímá dostupnost z údolí od protékající řeky Teplé, kde byla soustředěna většina lázeňských budov a hotelů. To vedlo k rozhodnutí o výstavbě lanové dráhy na jednom z kopců. Tím kopcem se stala Výšina přátelství (556m) nacházející se v těsné blízkosti Grandhotelu Pupp.
rozhledna Diana na Výšině přátelství
V roce 1911 vypracoval projekt lanové dráhy švýcarský inženýr H.H.Peter. Stavbu poté realizovala vídeňská stavební společnost Leo Arnoldi za spolupráce místních českých firem. A tak 5 srpna 1912 došlo k slavnostnímu zahájení provozu lanovky. V tuto dobu však na vrcholu kopce nestála ještě rozhledna Diana, ta byla postavena až o 2 roky později, v roce 1914.
lanovka Diana
Do dnešní doby prošla lanová dráha několika rekonstrukcemi, inovacemi i výměnou vozů. Její šikmá délka je 453m s výškovým rozdílem 167m. Tuto dráhu se třemi stanicemi ujede lanovka asi za 6 a půl minuty. Dráha lanovky je jednokolejná. Pouze uprostřed trati je výhybna s Abtovými výhybkami. Právě v tomto místě je situovaná prostřední stanice Jelení skok, kde se oba vozy míjí a zastavují zde současně.hrad Košťálov

hrad Košťálov

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/381

Hrad Košťálov byl postaven na vysokém skalním ostrohu, zřejmě někdy ve 14.století. Nezná se přesné datum, ale první písemná zmínka o existenci tohoto hradu pochází z roku 1372. Jeho majitelem měl být rod Kaplířů ze Sulevic. Ví se také, že byl kolem roku 1422 obléhán husity. Od 17.století se již uvádí jako pustý.
hrad Košťálov
Na Košťálov vedou cesty z několika stran, od Sutomi, Borče nebo Třebenic. My jsme se rozhodli jít z Třebenic. Zaparkujeme hned za náměstím u autobusové zastávky a vydáváme se po zelené turistické značce. U vlakového nádraží podcházíme silnici vedoucí z Lovosic do Loun a v dáli již vidíme na vysoké skále jasné obrysy hradu Košťálov.
v dáli hrad Košťálov
Nejdříve se propleteme cestičkami kolem zahrádek a pak již vstoupíme do lesa. Dojdeme k rozcestí pod hradem, kde u jednoho stromu objevujeme pietní místo zemřelého houbaře.


neděle 20. listopadu 2011

rozhledna Stradonka

rozhledna Stradonka

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/377

Nad vesničkou Stradonice, nedaleko obce Peruc, stojí poměrně nová dřevěná rozhledna.
rozhledna Stradonka
V roce 2009 se realizoval nápad členek místního Klubu žen, postavit v místě bývalého keltského oppida rozhlednu. A tak v místě zvaném Na Valech, vyrostla mezi dvěma poli rozhledna Stradonka. Jak už název napovídá, jméno dostala podle přilehlé vesničky Stradonice.
rozhledna Stradonka
Nečekejte ale žádnou vysokou věž. Celková výška rozhledny je pouhých 6 metrů. Na její stavbu byly použity mohutné dřevěné kulatiny z místních zdrojů. Vyhlídková plošina je ve výšce necelých 3 metrů a musí se na ní vylézt po dřevěném žebříku. Uvnitř je stoleček s lavičkou a návštěvní knihou.


pátek 18. listopadu 2011

hrad Rýzmburk (Osek)

hrad Rýzmburk (Osek)

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/375

Hrad Rýzmburk (německy Riesenburg-obří hrad) byl postaven počátkem 13.století Bohuslavem I., příslušníkem významného šlechtického rodu Hrabišiců. Na stavbě tohoto velice rozsáhlého hradu se zřejmě finančně podílel i král Václav I. Hrad chránil obchodní zemskou stezku i zdejší rozsáhlé panství. Za svou existenci prošel rukama mnoha známých postav české historie. Mezi poslední majitele patřili Lobkovicové a Valdštejnové. V 16.století se hrad uvádí již jako pustý.
hrad Rýzmburk (Osek)
K hradu Rýzmburk jdeme po naučné stezce z městečka Osek. Zastavíme se u památníku tragédie na dole Nelson III, připomínající důlní neštěstí z 3.ledna 1934, kdy při výbuchu uhelného prachu zemřelo v hlubinném dole 142 horníků.
památník tragédie na dole Nelson III
Projdeme kolem lyžařského areálu Krásná vyhlídka a už nás čeká jen strmé stoupání až k hradu.


středa 16. listopadu 2011

vrch Číčov

vrch Číčov

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/373

České středohoří je charakteristické množstvím kopců vytvořených dávnou sopečnou činností. Mezi nimi vyniká nikoliv svoji výškou, ale především svým významem vrch Číčov.
vrch Číčov
Sousedí se silnicí vedoucí z Lovosic do Mostu a Loun. Možná proto, že se u něj špatně parkuje a lidé navíc nedoceňují jeho význam, mnoho turistů tady nepotkáte. Přijít na něj lze od rozcestí Kozly, kde staví autobus nebo z druhé strany od vesničky Hořenec.
cesta na Číčov
Cesta není náročná a trvá jen několik minut. Kopec je oproti jiným zvláštní svým poměrně špičatým zakončením.

pondělí 14. listopadu 2011

Národopisné muzeum v Třebízi

Národopisné muzeum v Třebízi

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/371

Obdivujete-li lidovou architekturu a zajímáte se, v jakých podmínkách žili vesnické rodiny v minulých stoletích, zajeďte se podívat do Třebíze.
ukázka lidové architektury v Třebízi
Malá vesnička Třebíz leží 8km od města Slaný v těsné blízkosti silnice vedoucí z Prahy do Loun. Díky tomu, že jejím středem nikdy nevedla žádná hlavní cesta, zůstalo tak zachováno její původní uspořádání.  Pro svoji výjimečně zachovalou zástavbu, bylo historické jádro vsi prohlášeno v roce 1995 za vesnickou památkovou rezervaci.
Národopisné muzeum v Třebízi - ukázka lidové architektury a života lidí na vesnici
Už od roku 1975 je v Třebízi zpřístupněno Národopisné muzeum. Návštěvníci se zde mohou seznámit nejen s velkými zemědělskými usedlostmi, ale i s domky řemeslníků nebo chudších rodin zaměstnaných právě na zdejších velkostatcích.


čtvrtek 10. listopadu 2011

Víťova vyhlídka

Víťova vyhlídka

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/368

V poslední době se stále častěji staví nové rozhledny v kombinaci s vysílači mobilních sítí. A ani Víťova vyhlídka, zpřístupněná pro veřejnost v roce 2004, není výjimkou. Jeden rozdíl tu však přeci jenom je. Architekt Martin Gabriel totiž navrhl zcela originální řešení vnějšího vzhledu vyhlídky.
Víťova vyhlídka
Spodní část ocelové konstrukce je obezděna přírodním kamenem. Na to hned navazuje dřevěné opláštění do výše vyhlídkového patra. Zbývající nejhornější část vyhlídky s anténami, přístupná pouze pro zaměstnance mobilních operátorů, je odkrytá a zastřešená.
Víťova vyhlídka
Celková výška vyhlídky je 21metrů. Na vyhlídkové patro, které je ve výšce 8,5metrů, vede 45 kovových schodů.úterý 8. listopadu 2011

skalní byt Rozbořenka

skalní byt Rozbořenka

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/366

Skalní byty byly v dřívějších dobách alternativním bydlením pro chudší vrstvy obyvatelstva. Nejvíce se jich vyskytovalo v oblastech s pískovcovými skalami, do kterých šlo snadno vytesat různé světničky, komůrky, chlívky nebo skládky na potraviny či jiné věci. Takovými pískovcovými oblastmi je například Kokořínsko nebo Český ráj, kde je těchto skalních bytů poměrně dost. Jedním z takových je Rozbořenka, která se ukrývá v lesích Šemanovického dolu v krásné kokořínské přírodě.
skalní byt Rozbořenka
Vydáváme se k němu od vesničky Kokořín. Nejdříve cestou navštívíme známou loupežnickou jeskyni Klemperku (více ve výletu - jeskyně Klemperka -http://www.fototuristika.cz/tips/detail/365).
jeskyně Klemperka
Kousek opodál se podíváme do skalního bytu, který je již v dosti dezolátním stavu, ale Rozbořenka to ještě není.
jeskyně Klemperka

jeskyně Klemperka

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/365

Jeskyně Klemperka se nachází v Šemanovickém dole na Kokořínsku. Jméno Klemperka dostala až v 19.století po loupežníkovi Klemperovi, který tady „působil“ a přepadával kolemjdoucí. Ukradenou kořist pak ukrýval v okolních skalních skrýších. Později byl dopaden sedláky z Vysoké a pověšen. Ještě týž den jeho mrtvola zmizela, prý si pro něj a pro jeho nakradené věci přišel samotný ďábel. Možná proto se zde nikdy žádný poklad nenašel. Přesto existuje Klemperův náhrobní kámen s vytesaným letopočtem 1821…
 jeskyně Klemperka
Vycházíme z vesničky Kokořín po modré značce. Zpočátku jdeme po prudce klesající silnici. Na rozcestníku u Truskavenského dolu „přesedáme“ na žluté značení, uhneme ze silnice a jsme v Šemanovickém dole. Již po pár krocích na nás dýchne opět ta stará známá kokořínská příroda s pískovcovými skalami.
pískovcové skály v Šemanovickém dolu
Vpravo, uprostřed nevysokých skalních věží stojí skrytá usedlost, což působí i na dálku velice romanticky, ale do blízkosti pozemku je vstup zakázán.