neděle 12. prosince 2010

Emauzy

Emauzy

www.fototuristika.cz
více o tomto výletu

http://www.fototuristika.cz/tips/detail/175

Benediktinský klášter založil v roce 1347 tehdejší král, později císař Karel IV, s cílem upevnit slovanské vztahy a pokusit se tímto o smíření západní a východní církve. Klášter byl určen pro benediktinské mnichy východního řádu z Dalmácie a Chorvatska, kteří užívali jako liturgického jazyka staroslověnštinu. Tento klášter byl jediným slovanským s jediným nelatinským sdružením v západním křesťanstvu Karlovy říše. Klášter byl slavnostně posvěcen 29. března 1372 na velikonoční pondělí, kdy bylo předčítáno evangelium o setkání vzkříšeného Krista s učedníky v Emauzích. Odtud později vznikl název Emauzy.
Emauzy
Klášter se stal střediskem vzdělanosti. Studoval zde mimo jiné i Jan Hus. Vznikl zde například Remešský evangeliář, který se dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů.
Emauzy
Původně gotický klášter byl později přestavěn do barokního slohu. Bylo přistavěno jedno patro a dvě raně barokní věže. V letech 1880 až 1890 prodělal ještě přestavbu do novogotického stylu.
Zobrazit celý článek:


Více tipů na výlet:
Žádné komentáře:

Okomentovat