neděle 13. dubna 2014

Přírodní památka Svatá Anna

Přírodní památka Svatá Anna

Přírodní památka Svatá Anna se nachází na Jičínsku, na menším čedičovém vrchu, vypínajícím se nad obcemi Ostružno a Dolní Lochov.
Přírodní památka Svatá Anna
Tento pozůstatek třetihorní vulkanické činnosti je jedním z mála čedičových suků, který ještě nebyl poškozen těžbou kamene. A zřejmě už ani nebude, od roku 1990 je totiž přírodní památkou Svatá Anna. Předmětem ochrany je na ploše o rozloze 3,1ha lesní porost s převahou dubu letního, v jehož podrostu se nacházejí teplomilné hajní druhy rostlin a své biotopy tu mají i mnohé živočišné druhy.
PP Svatá Anna
Název přírodní památky je totožný s názvem vrchu a ten je zase pojmenovaný po kapli sv.Anny stojící na jeho vrcholku.
kaple Svatá Anna
Z dálky není vidět, neboť vrch je poměrně hustě zalesněn. Nejlépe je ho navštívit v zimě, kdy je opadané listí. Na vrchol ke kapli nevede žádná značená cesta a ani nijak zvlášť vyšlapaná cestička.

Žádné komentáře:

Okomentovat